DFS: porządek w systemie plików i stabilna praca serwerów

Tworzenie obszaru nazw

Aby w pełni skorzystać z systemu plików DFS, należy dodać odpowiednią rolę do serwera plików. Wybierając Narzędzia administracyjne, a następnie Menedżera serwera, trzeba rozwinąć gałąź Role, gdzie (według początkowych założeń) będzie widniała rola Usługi plików. Chcąc dodać usługę DFS, należy kliknąć opcję Dodaj usługi ról, gdzie następnie można dokonać wyboru opcji Rozproszony System Plików. Mamy tam wybór (por. zrzut ekranowy), czy chcemy zainstalować tylko możliwość utworzenia przestrzeni nazw, czy również replikacji systemu DFS.

DFS: porządek w systemie plików i stabilna praca serwerów

Schemat działania przestrzeni nazw DFS

Wybieramy wszystkie opcje dotyczące usługi Rozproszony system plików, po czym zatwierdzamy wybór. W momencie pytania o utworzenie przestrzeni nazw rezygnujemy, zaznaczając opcję utworzenia jej później z użyciem konsoli zarządzania DFS. Przystawka Zarządzanie systemem plików DFS powinna zainstalować się automatycznie przy okazji dodawania usługi DFS. Gdyby jednak tak się nie stało, aby zainstalować tylko przystawkę Zarządzanie systemem plików DFS i narzędzia wiersza polecenia, należy użyć kreatora dodawania funkcji dostępnego z poziomu Menedżera serwera. Aby zainstalować tę funkcję w Narzędziach administracji zdalnej serwera, wybierając opcję Narzędzia do administrowania rolami, należy kliknąć funkcję Narzędzia usług plików z opcją Narzędzia rozproszonego systemu plików. Wybranie opcji Narzędzia rozproszonego systemu plików powoduje zainstalowanie przystawki Zarządzanie systemem plików DFS i narzędzi wiersza polecenia, ale nie powoduje zainstalowania na serwerze żadnych usług systemu plików DFS.

Aby utworzyć nowy obszar nazw, należy uruchomić przystawkę Zarządzanie systemem plików DFS. Następnie w drzewie konsoli kliknąć prawym przyciskiem myszy węzeł Obszary nazw i wybrać polecenie Nowy obszar nazw.

W przypadku, gdy organizacja nie używa usług domenowych typu Active Directory (AD DS), użytkownik powinien wybrać autonomiczny obszar nazw. W omawianym przez nas przypadku wyborem jest obszar nazw oparty na domenie. Dodatkowo, należy wybrać poziom systemu plików DFS, czyli tryb systemu Windows 2000 Server lub Windows Server 2008. Ten drugi obsługuje wyliczanie oparte na dostępie i zapewnia zwiększoną skalowalność. Aby można było używać trybu systemu Windows Server 2008, las musi używać poziomu funkcjonalności lasu systemu Windows Server 2003 lub wyższego. Na domenie używany musi być poziom funkcjonalności domeny systemu Windows Server 2008 oraz na wszystkich serwerach obszaru nazw jest uruchomiony system Windows Server 2008.

Jeśli środowisko obsługuje tryb systemu Windows Server 2008, należy wybrać ten tryb podczas tworzenia nowego obszaru nazw opartego na domenie.

Dostępność obszaru nazw opartego na domenie można zwiększyć przez wskazanie dodatkowych serwerów do przechowywania obszaru nazw. Każdy dodatkowy serwer dodajemy z poziomu konsoli Zarządzanie systemem plików DFS, gdzie klikając na wybranym węźle Obszary nazw, należy wprowadzić ścieżkę do serwera lub użyć przycisku Przeglądaj, aby zlokalizować serwer.

Podstawą działania DFS jest udostępnianie danych. W usłudze DFS tworzone foldery umożliwiają kreowanie dodatkowych poziomów hierarchii w obszarze nazw. Dodając nowe foldery udostępnione do obszaru nazw, można także utworzyć katalogi z obiektami docelowymi (folderami udostępnionymi na innych serwerach). Chcąc utworzyć nowy folder w obszarze nazw, należy w konsoli Zarządzanie systemem plików DFS kliknąć prawym przyciskiem myszy w wybrany obszar nazw lub folder w obszarze nazw i wybrać opcję Nowy folder, gdzie trzeba określić jego nazwę, i jeśli chcemy wskazać jeden lub więcej obiektów docelowych - za pomocą przycisku Dodaj należy wpisać ścieżkę obiektu docelowego, po czym zatwierdzić ustawienia.


TOP 200