DEC w sklepach i przemyśle

Digital Equipment Corp. przygotowała wersję˙programów DEComni, DECosap˙i˙BASEstar działających w˙systemie RISC ULTRIX. Programy przeznaczone˙są do wykorzystania˙w˙sklepach wielobranżowych oraz w działalności produkcyjnej.

Digital Equipment Corp. przygotowała wersję˙programów DEComni, DECosap˙i˙BASEstar działających w˙systemie RISC ULTRIX. Programy przeznaczone˙są do wykorzystania˙w˙sklepach wielobranżowych oraz w działalności produkcyjnej.

DEComni umożliwia˙integrację urządzeń w sklepach wielobranżowych zgodnie ze standardami ISO. Program korzysta z protokółu DECnet/OSI. DECosap pozwala systemowi˙RISC ULTRIX komunikować się z automatyczną aparaturą przemysłową, wyprodukowaną˙przez Siemensa˙za pośrednictwem sieci Ethernet. Dla˙DECosap można˙zdefiniować˙interfejsy programów aplikacyjnych poprzez DEComni. BASEstar integruje urządzenia pochodzące od różnych producentów, formaty danych i˙aplikacje wykorzystywane przy sterowaniu˙produkcją przemysłową. Program zbiera dane o systemie produkcyjnym i przesyła je automatycznie do odpowiednich baz danych i aplikacji.

Uruchamia˙i˙wstrzymuje˙działanie urządzeń i aplikacji, w określonych przypadkach alarmuje, kieruje rozruchem i wyłączaniem systemów alarmowych.

DEComni, DECosap i BASEstar są głównymi składnikami programu DECfactory. Fabryki˙posiadające ten˙program˙mogą przy zakupie nowego sprzętu kierować˙się jedynie˙zasadą przydatności i funkcjonalności, a niezgodności z wcześniej zakupionym oprogramowaniem.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200