DEC ograniczania wydatki na badania

Po niezwykle wysokich stratach w drugiej połowie 1991 r. amerykańska firma Digital Equipment Corp. postanowiła poczynić oszczędności w wydatkach na badania.

Po niezwykle wysokich stratach w drugiej połowie 1991 r. amerykańska firma Digital Equipment Corp. postanowiła poczynić oszczędności w wydatkach na badania. Nakłady na ten cel mają być zmniejszone o 40 mln USD, co stanowi 25% ich planowanej wysokości. Dotychczas DEC przeznaczał na badania i wdrożenia 12,5% swych obrotów, zajmując pod tym względem pierwsze miejsce w USA i wyraźnie wyprzedzając IBM czy AT&T. Toteż eksperci są zdania, że Digital może sobie w tej dziedzinie pozwolić na oszczędności bez szkody dla poziomu technicznego firmy.


TOP 200