DCOM - CORBA: wojna czy współpraca

Od roku toczy się rywalizacja między dwoma standardami obiektowymi - CORBA (Common Object Broker Architecture), stworzonym przez Object Management Group (OMG), a Distributed Component Object Model (DCOM) Microsoftu. Obie specyfikacje opisują model komunikacji między obiektami.

Od roku toczy się rywalizacja między dwoma standardami obiektowymi - CORBA (Common Object Broker Architecture), stworzonym przez Object Management Group (OMG), a Distributed Component Object Model (DCOM) Microsoftu. Obie specyfikacje opisują model komunikacji między obiektami.

Dlaczego CORBA

Obecnie znaczna część niezależnych producentów, w tym ok. 600 członków OMG, wspiera standard CORBA. Standard ten istnieje od trzech lat, dlatego też dostępnych jest już wiele gotowych systemów ORB (Object Request Broker) oraz protokołów komunikacyjnych wysokiego poziomu.

Część analityków rynku twierdzi, że firmy zrzeszone w OMG, zamiast dostarczać gotowe usługi i koncentrować się na przenośności rozwiązań, powinny zająć się stworzeniem takiego interfejsu dla aplikacji, który ułatwiłby wymianę informacji między obiektami. Luźno zdefiniowane specyfikacje CORBA nie zapewniają bowiem odpowiedniego stopnia współpracy obiektów. Bez tego typu ustandaryzowanych rozwiązań rywalizację może wygrać Microsoft...

...który wie swoje

Firma Billa Gatesa chce wykorzystać swoją dominację na rynku oprogramowania biurowego, w celu powszechniejszego wykorzystania standardu DCOM, umożliwiającego łączenie komponentów ActiveX. Koncern zamierza zastąpić WinSock systemem DCOM. W efekcie, zważywszy pozycje rynkową Microsoftu, DCOM mógłby się stać obiektowym standardem.

Koncern, aby przekonać część użytkowników, korzystających ze standardu CORBA, a nie wykorzystujących systemu Windows, wprowadzi w przyszłym roku na rynek wersje DCOM dla różnych odmian Unixa i Macintosha.

Microsoft zdecydował się poddać kontroli standaryzację i licencjonowanie kodu źródłowego DCOM i komponentów ActiveX grupie firm Open Group, zrzeszającej ok. 100 producentów oprogramowania. Z tej grupy wyłoniono Active Group, nowy oddział, który kierować ma standaryzacją obiektów ActiveX.

Pokojowe negocjacje

Producenci korzystający z systemu CORBA i Microsoftu zapowiadają wprowadzenie rozwiązań umożliwiających współpracę obu konkurencyjnych rozwiązań. Wielu twórców oprogramowania korzystających z modelu CORBA zakupiło licencję na obiektowy system firmy Visual Edge Research, umożliwiający tworzenie połączeń między Component Object Model (COM) i DCOM Microsoftu a standardem CORBA. Producenci rozpoczną tworzenie oprogramowania korzystającego z nowych możliwości na początku przyszłego roku. Wśród zainteresowanych firm są m.in. Oracle i IBM. Visigenic Software, który licencjonował swoje obiektowe oprogramowanie dla Netscape Communications, wprowadzi w III kw. br. na rynek własny system ActiveX-to-CORBA. W przyszłym roku firma dostarczy oprogramowanie umożliwiające połączenie innych obiektów z DCOM.

Ponieważ Microsoft rozpoczął licencjonowanie ActiveX i DCOM i współpracuje z Open Group, wielu obserwatorów rynku oczekuje, iż użytkownicy oraz niezależni producenci oprogramowania wymuszą na koncernie zapewnienie współpracy DCOM z systemem CORBA, opartym na protokole Internet InterORB Protocol. Zwracają oni też uwagę na fakt, iż Microsoft oferuje jedynie rozwiązania ActiveX dla DCOM. Prawie wszystkie pozostałe modele obiektowe, takie jak IIOP, Distributed Systems Object, Orbix Model, są oparte na CORBA ORB.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200