DAS integruje rozproszone anteny

Coraz częściej decydujemy się na technologię bezprzewodową, instalując w swoich sieciach punkty dostępu, bezprzewodowe kamery monitorujące teren czy bezprzewodowe mosty/routery. Każda z kolejnych wdrażanych aplikacji bezprzewodowych wymaga jednak budowania dodatkowych struktur kablowych (np. obsługujących punkty dostępu) czy instalowania innych urządzeń wspierających takie aplikacje.

Coraz częściej decydujemy się na technologię bezprzewodową, instalując w swoich sieciach punkty dostępu, bezprzewodowe kamery monitorujące teren czy bezprzewodowe mosty/routery. Każda z kolejnych wdrażanych aplikacji bezprzewodowych wymaga jednak budowania dodatkowych struktur kablowych (np. obsługujących punkty dostępu) czy instalowania innych urządzeń wspierających takie aplikacje.

Jak uniknąć sytuacji, w której wiele elementów struktury bezprzewodowej będzie niepotrzebnie dublowanych, a do topologii systemu wkradnie się chaos.

Z pomocą może w takich sytuacjach przyjść rozwiązanie kryjące się za skrótem DAS (Distributed Antenna System). Jest to pasywny system obsługujący rozproszone po budynku zestawy anten, wspierający wszystkie bezprzewodowe (zewnętrzne i wewnętrzne) aplikacje zainstalowane w budynku.

DAS integruje rozproszone anteny

Pasywny system DAS

Jednym z najważniejszych elementów pasywnego systemu DAS jest zintegrowane urządzenie dostępowe IAD (Integrated Access Device). Różne aplikacje bezprzewodowe zapewniające budynkowi kontakt ze światem zewnętrznym (telefony komórkowe, pagery oraz inne dwukierunkowe systemy transmisji radiowej) są podłączone do urządzenia IAD za pośrednictwem stacji bazowej lub wzmacniaka (repeater). Urządzenie IAD filtruje usługi i zarządza nimi, a następnie przesyła pakiety do budynku przez kabel miedziany o dużej przepustowości (jest to najczęściej kabel koncentryczny).

Kabel ten wymienia dane z portalami aplikacji, które są podłączone do zestawu anten. Zakładając, że budynek składa się z wielu pięter, każdy portal aplikacji obsługuje jedno piętro i jest podłączony do przydzielonego mu zestawu anten. W skład zestawu anten wchodzą: standardowe kable koncentryczne, kable koncentryczne dostarczające sygnały do anten, anteny kierunkowe i anteny wielokierunkowe. Obowiązuje zasada - jeden zestaw anten obsługuje jedno piętro budynku.

Aplikacje (bezprzewodowe sieci LAN, automatyka budynku i systemy bezpieczeństwa) są dodawane do pasywnego systemu DAS zgodnie z zasadą "piętro po piętrze". Lokalne aplikacje są podłączane do systemu za pośrednictwem urządzeń wchodzących w skład portalu aplikacji. Urządzenia te, tak jak i urządzenie dostępowe IAD, zbierają sygnały radiowe z wielu źródeł i wymieniają je z zestawem anten. Wdrożenie systemu DAS wymaga doskonałej znajomości topologii sieci komputerowej, konstrukcji budynku oraz wszystkich uwarunkowań i ograniczeń technicznych występujących w danym środowisku, ale w przypadku dużych firm gra warta jest świeczki.

Jeden pasywny system DAS obsługuje systemy komunikacji bezprzewodowej wykorzystujące różne częstotliwości, obsługując konwergentne środowisko, w którym przesyłane są wszystkie rodzaje informacji: standardowe dane, głos, sygnały obsługujące automatykę budynku oraz systemy bezpieczeństwa. Stacje bazowe i wzmacniaki (elementy wymieniające dane z wieloma zewnętrznymi dostawcami usług) są zgromadzone w jednym centralnym miejscu.

Jedna instalacja DAS może pokryć swym zasięgiem obszar 50 tys. metrów kwadratowych. Istnieje możliwość łączenia wielu instalacji DAS w jeden organizm (obsługiwany przez jedno urządzenie dostępowe IAD), łącząc np. ze sobą dwie (lub więcej) instalacje DAS za pomocą łącza światłowodowego i wzmacniaków.

Pasywny system DAS można porównać do jednej dużej anteny, która obsługuje w uporządkowany sposób wszystkie sygnały radiowe obsługujące budynek. Ważne jest to, że wszystkie elementy systemu są elementami pasywnymi, które nie wymagają zasilania. Dlatego system taki nie wymaga właściwie monitorowania i pracuje niezawodnie. Można go porównać do instalacji elektrycznej rozprowadzającej energię po budynku.

Systemy DAS są zgodne ze standardami IEEE 802.11, wspierając też takie standardy, jak: Code Division Multiple Access, GSM, Integrated Digital Enhanced Network, Time Division Multiple Access, General Packet Radio Service i Universal Mobile Telecommunications Service. DAS może obsługiwać aplikacje radiowe transmitujące sygnały w pasmach częstotliwości od 400 MHz do 2,5 GHz.


TOP 200