DARPA pracuje nad bezpieczną, globalną siecią wojskową

Nowy, globalny system łączności opracowywany przez amerykańską agencję DARPA ma zapewnić bezpieczną i niezawodną komunikację i wymianę danych zarówno z centralą, jak i bezpośrednio między oddziałami.

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA; amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności, wchodząca w skład Departamentu Obrony USA) rozpoczęła prace nad nowymi systemami łączności, dzięki którym wojska USA stacjonujące w różnych miejscach na świecie będą się mogły w bezpieczny sposób komunikować się zarówno z centralą, jak i wymieniać dane między sobą.

Agencja zapowiada, że więcej informacji dotyczących tego projektu – któremu nadała nazwę SHARE, od słów Secure Handhelds on Assured Resilient networks at the tactical Edge – poda do publicznej wiadomości pod koniec stycznia. Wiadomo już, że w warstwie sprzętowej rozwiązanie bazuje na podręcznych urządzeniach elektronicznych, laptopach oraz taktycznych urządzeniach radiowych.

Zobacz również:

  • Wi-Fi 7 - kompendium wiedzy o nadchodzącym standardzie

Celem stworzenia bezpiecznej sieć, która pozwoli poszczególnym jednostkom wojskowym komunikować między sobą bezpośrednio, bez konieczności kierowania danych do bezpiecznego, centralnego serwera, DARPA sięgnęła po trzy technologie.

SeMaFOR – Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT

Więcej na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem będzie można dowiedzieć się na dziesiątej, jubileuszowej edycji konferencji SeMaFOR – Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT.

Po pierwsze stosuje oprogramowanie, które może szybko kreować bezpieczne polityki transmitowania danych w obszarze całej globalnej sieci. Po drugie stosuje sprawdzone rozwiązania sprzętowe bazujące na uznanych technologiach bezpieczeństwa. Trzecim elementem jest specjalny rozproszony system zarządzania mający postać specjalnych programów instalowanych na wszystkich podręcznych urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład całej sieci.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200