Czytniki CD-ROM 24x

Napędy dysków optycznych o 24-krotnej prędkości stają się już standardem.

Napędy dysków optycznych o 24-krotnej prędkości stają się już standardem.

Napędy CD-ROM o 24-krotnej prędkości odczytu danych pretendują do miana urządzeń standardowych - są oferowane przez wszystkich liczących się na rynku producentów i często instalowane również w popularnych modelach komputerów PC. Do nich należą dwa czytniki tej klasy wytwarzane przez firmy Samsung oraz Creative Labs. Jak wykazały testy, urządzenia te mają zbliżone parametry i funkcjonalność.

Testowane czytniki to Samsung SCR-2430 oraz Creative Labs CD 2422/3E, przeznaczone do instalacji we wnęce stacjonarnego komputera PC. Oba napędy podłączono do komputera Action, wyposażonego w Pentium 200 MMX, 32 MB RAM i dysk o pojemności 2 GB. Przy wykorzystaniu aplikacji WinCheck It Pro (moduł CD-ROM Test) określono średni czas dostępu, czas przeszukiwania dysku oraz szybkość transferu danych, a za pomocą modułu Multimedia Benchmark - jakość napędów. Średni czas dostępu dla SCR-2430 wynosi 95 ms, a dla CD 2422/3E - 95,9 ms, czas przeszukania całej powierzchni dysku (full stroke access) - odpowiednio 167 ms i 199,3 ms, a szybkość przesyłania danych - 2138 Kb/s i 2114 Kb/s (+-14%). Natomiast jakość napędów w jednostkach umownych Multimedia Benchmark dla urządzenia Samsunga wyniosła 2179, a dla produktu Creative Labs - 2176.

Mimo że oba prezentowane czytniki zostały wyprodukowane przez różnych producentów, to parametry są prawie identyczne. Dowodzi to, iż technologia produkcji napędów o 24-krotnej szybkości jest już dobrze opanowana i wyrównana.

Coraz szybsze obroty

Najnowsze czytniki CD-ROM mają prędkość 32-krotną, natomiast napędy o szybkości 24-krotnej są już produkowane masowo. Te drugie, w porównaniu do starszych modeli, oferują przede wszystkim stosunkowo wysoką szybkość transmisji danych - ok. 3600 Kb/s oraz średni czas dostępu mniejszy niż 100 ms. Parametry te osiąga się głównie poprzez zwiększenie prędkości dysków optycznych do ok. 5000 obrotów/min i zastosowanie dużych buforów pamięci (512 KB).

Podczas korzystania z tak szybkoobrotowych urządzeń na rozpoczęcie odczytu trzeba czekać kilka sekund, zanim nastąpi osiągnięcie odpowiedniej prędkości czytanego dysku. Może to być kłopotliwe przy sporadycznym odczycie niewielkich plików zapisanych na płycie CD-ROM. Ten mankament nie występuje przy transmisji dużych plików (np. fotografie, grafika, pliki .AVI).

Niektórzy specjaliści negatywnie oceniają praktyczną przydatność nowych modeli napędów o wyższej szybkości odczytu, które pojawiają się na rynku co kilka miesięcy. Uważają, że motorem rozwoju w tym segmencie rynku jest przede wszystkim konkurencja producentów, a nie popyt na szybsze modele, które w typowych zastosowaniach, przy korzystaniu z większości standardowych aplikacji, nie przynoszą istotnego wzrostu wydajności pracy.

Kiedy zakończy się wyścig we wprowadzaniu wciąż szybszych napędów CD-ROM? Jak sądzą niektórzy obserwatorzy rynku, ostatnimi, wprowadzonymi do masowej produkcji będą czytniki o 32-krotnej prędkości. Wkrótce urządzenia te będą zastępowane czytnikami płyt optycznych o wysokiej gęstości - DVD-ROM. Trudno przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja na rynku i czy za kilka miesięcy nie pojawią się napędy CD-ROM o 40-krotnej prędkości.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200