Czytnik ręcznego pisma dla fiskusa

Urząd podatkowy w Wlk. Brytanii zamierza wprowadzić komputerowa kontrolę oświadczeń podatkowych, pisanych odręcznie.

Urząd podatkowy w Wlk. Brytanii zamierza wprowadzić komputerowa kontrolę oświadczeń podatkowych, pisanych odręcznie. Dotąd czytniki pisma rozpoznawały tylko proste odpowiedzi z ograniczonego katalogu znaków, wpisywanych ręcznie w odpo wiednich rubrykach. Obecnie planuje się zastosowanie "nieograniczonego" (unconstrained) czytnika pisma. Projekt nazywa się IRON (Interna! Revenue Office for the Nineties) i obejmuje zainstalowanie przez firmę BULL 1000 serwerów UNIX-a oraz 25 tys. terminali za sumę 50 mln funtów. Urządzenia do rozpoznawania obrazów dostarczone zostaną przez Data and Research Service, brytyjskiego dystrybutora AEG. Wybrano skanery AEG-Polyfont po roz-ważeniy również ofert niemieckiej firmy OGK, włoskiej ALSAC i amerykańskiej Recognition Systems. Pierwsze trzy stanowiska komputerowej analizy pisma zostaną zainstalowane w Manchesterze w kwietniu przyszłego roku. Pozostałe mają być uruchomione do kwietnia 1993. Przewiduje się, że komputery znacznie poprawią dokładność pobierania podatków. Obecny system jest sprawny w 93%. Nowy - zdaniem urzędników podatkowych - ma być sprawny w 98%. Ostatecznie więc, nawet po zastosowaniu komputerów, blisko pół miliona Brytyjczyków będzie płacić podatki błędnej wysokości.


TOP 200