Czyszczenie Windows 95

CleanSweep 95 v. 2.0 jest nową wersją programu narzędziowego firmy Quarterdeck Corp. przeznaczoną do porządkowania zawartości dysku komputera pracującego pod systemem Windows 95. Program pozwala na usuwanie zbędnych aplikacji 16- i 32-bitowych, niepotrzebnych kopii zduplikowanych plików, zarządzanie zbiorami itp.

CleanSweep 95 v. 2.0 jest nową wersją programu narzędziowego firmy Quarterdeck Corp. przeznaczoną do porządkowania zawartości dysku komputera pracującego pod systemem Windows 95. Program pozwala na usuwanie zbędnych aplikacji 16- i 32-bitowych, niepotrzebnych kopii zduplikowanych plików, zarządzanie zbiorami itp.

W panelu kontrolnym systemu operacyjnego Windows 95 znajduje się program Add/Remove umożliwiający usuwanie aplikacji, ale jego funkcje są ograniczone, np. nie kontroluje on aplikacji 16-bitowych. Dlatego też wciąż przydatne są bardziej funkcjonalne narzędzia takie jak właśnie CleanSweep.

Program zawiera kilkanaście funkcji przeznaczonych do usuwania aplikacji, duplikatów zbiorów lub programów (np. bibliotek .DLL), zbiorów rzadko lub nigdy nie używanych, a także monitorowania instalacji programów i wykorzystania zbiorów, przenoszenia plików lub ich archiwizacji.

Wymienione funkcje działają dobrze usuwając foldery, modyfikując odpowiednie sekcje pliku WIN.INI i funkcje szybkiego dostępu zdefiniowane w menu Start, choć czasami programowi zdarza się pozostawić niepotrzebny folder lub fragmenty Rejestru Systemu. Wykorzystanie funkcji monitorowania procesu instalacji zapewnia bardziej niezawodną pracę programu nie tylko przy usuwaniu aplikacji, ale także podczas ich przenoszenia do innego komputera(z zainstalowanym CleanSweep) lub archiwizacji.

Pakiet CleanSweep 95 v. 2.0 for Windows 95 jest oferowany łącznie z wersją 1.0 dla Windows 3.1.

Podstawowe funkcje CleanSweep 95

Uninstall - usuwanie zbędnych programów, zawiera funkcje do przeszukiwania dysku informujące użytkownika o jego zawartości i plikach, które można wykasować. Archive - program do kompresji rzadko wykorzystywanych zbiorów.

Move - przesuwa programy na inny dysk lub do innego folderu.

Transport - umożliwia przeniesienie programów do innego systemu w którym również jest zainstalowany CleanSweep.

Usage Monitor - program do śledzenia wykorzystania plików.

Install Monitor - program do śledzenia procesu instalacji nowych programów.

Duplicate File Finder - funkcja wyszukiwania zduplikowanych plików; pozwala na określenie kombinacji parametrów przeszukiwania: nazwa zbioru, data utworzenia, rozmiar.

Redundant DLL Finder - program wyszukujący powtarzające się pliki .DLL i .VXB.

Low File Usage Finder - funkcja generująca raport z informacjami o liczbie dostępów, ostatnim dostępie i ostatniej zmianie pliku.


TOP 200