Czym właściwie jest cloud computing?

"Cloud" to właściwie metafora internetu, ale w połączeniu z "computing" nabiera dużo szerszego znaczenia. Niektórzy analitycy i dostawcy definiują cloud computing dość wąsko, jako uaktualnioną wersje "utility computing": w zasadzie serwery wirtualne dostępne w internecie. Inni znacznie szerzej: wszystko, z czego korzysta się poza zaporą ogniową jest "w chmurach", w tym również konwencjonalny outsourcing.

Cloud computing jest jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, ze zbieraniną dostawców dużych i małych, dostarczających różnego rodzaju cloud services - od pełnych usług aplikacyjnych i udostępniania pamięci masowych po filtrowanie spamu. Również dostawcy infrastruktury jako usługi są częścią tej mieszanki, a także dostawcy SaaS. Dzisiaj, IT musi włączać się do usług w chmurach indywidualnie, ale pojawiają się już agregatorzy i integratorzy cloud computing.

Z ankiet i dyskusji przeprowadzonych przez InfoWorld wśród dostawców, analityków i użytkowników wyłania się obraz tego, co można uważać za cloud computing.

Zobacz również:

SaaS. Ten typ cloud computing dostarcza pojedynczą aplikację, za pośrednictwem przeglądarki, do tysięcy użytkowników korzystających z architektury "wielodzierżawnej". Po stronie użytkownika oznacza to brak konieczności inwestowania w serwery i licencje programowe. Po stronie dostawcy, który musi utrzymywać tylko pojedynczą aplikację, koszty są niskie w porównaniu z konwencjonalnym hostingiem.

Utility computing. Idea nienowa, ale ta forma cloud computing dostała nowe życie od takich dostawców jak Amazon.com, Sun czy IBM, którzy oferują pamięć masową i serwery wirtualne, do których IT może mieć dostęp na żądanie. Pierwsi użytkownicy wykorzystywali utility computing głównie dla pomocniczych, a nie krytycznych zadań, ale pewnego dnia usługa taka może zastąpić część centrów danych.

Web services "in the cloud". W ścisłym powiązaniu z SaaS, dostawcy web services oferują API które pozwala programistom wykorzystywać funkcjonalność poprzez internet zamiast dostarczać w tym celu kompletnych aplikacji.

Platforma jako usługa. Ta forma cloud computing - kolejna odmiana SaaS -dostarcza środowisko projektowe w postaci usługi. Można tworzyć swojej własne aplikacje, które pracują w infrastrukturze dostawcy i są dostarczane użytkownikom za pośrednictwem internetu z serwerów dostawcy usługi.

MSP (Managed Service Provider). Usługa zarządzana, jedna z najstarszych form cloud computing, jest w zasadzie aplikacją udostępniana raczej IT niż użytkownikowi końcowemu. Są to m.in. usługi skanowania antywirusowego poczty elektronicznej czy usługi monitorowania aplikacji.

Service commerce platform. Ta forma cloud computing - hybryda SaaS i MSP - oferuje centrum usługowe, z którym współdziała użytkownik. Można to uznać za zautomatyzowane biuro usług.

Integracja usług opartych na "chmurze" jest jeszcze w na początku drogi. Firma OpSource, która koncentruje się głównie na obsłudze dostawców SaaS, wprowadziła niedawno OpSource Service Bus, który wykorzystuje technologie integracji in-the-cloud malej firmy Boomi.

Dzisiaj, kiedy takie wzajemne połączenia są rzadko spotykane, cloud computing może być celniej określone terminem "sky computing", z wieloma odizolowanymi "chmurami" usług, które użytkownicy muszą włączać do swoich IT indywidualnie. Z drugiej strony, w miarę jak i SOA coraz szerzej wchodzą do przedsiębiorstw, idea luźno powiązanych usług pracujących w sprawnych, skalowalnych infrastrukturach powinna docelowo doprowadzić do tego, że IT przedsiębiorstw stanowić bedą węzły w chmurze.


TOP 200