Czym jest projekt ROTOR?

W Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2013 roku pojawiło się bardzo interesujące pełnomocnictwo.

(...) udzielam:

Panu gen. bryg. rez. Krzysztofowi BONDARYKOWI

PEŁNOMOCNIKOWI MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO SPRAW

BEZPIECZEŃSTWA CYBERPRZESTRZENI

pełnomocnictwa do reprezentowania Skarbu Państwa – Ministra Obrony Narodowej

w sprawach dotyczących realizacji i rozliczenia projektu p.k. „ROTOR”, zwanego dalej

„Projektem”, w szczególności w zakresie komunikacji, finansowania i odebrania efektów

Projektu.

Pełnomocnictwa udziela się na czas trwania Projektu oraz wykonania niezbędnych

zadań związanych z zakończeniem Projektu.

Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań jest uprawniony do udzielania

dalszych pełnomocnictw.

W sprawach wskazanych w pełnomocnictwie, Pełnomocnik Ministra Obrony

Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni podpisuje dokumenty

z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej", uwierzytelniając

je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Problem polega na tym, że nikt poza MON nie wie czym jest ów projekt.

Eksperci w dziedzinie cyberbezpieczeństwa zauważają, że nazwa projektu jest palindromem, więc może nawiazywać do dwukierunkowego działania. Być może symetrycznego. Może więc mieć coś wspólnego z kryptografią. Samo znaczenie wyrazu mogłoby wspierać tę tezę.

Zobacz również:

  • Testy penetracyjne systemów IT - czy warto w nie zainwestować?

Inni znawcy zauważają, że z drugiej części nazwy da się wykroić "TOR". Jak wiadomo, jest to skrótowiec nazwy The Onion Router, wirtualnej sieci komputerowej zapewniającej sporą dozę anomimowości w dostępie do treści internetu.

Jeszcze inną możliwością jest jakieś powiązanie z rozpisanym niedawno przetargiem na wirusa dla MON, znanego pod nazwą Projekt 29.

Wychodzi na to, że na wyjaśnienie zagadki będziemy musieli jeszcze trochę poczekać... Będzie to oczekiwanie wypełnione monitoringiem odpowiednich raportów MON.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200