Czym będzie Optimus?

Powołanie w Optimus SA nowego przewodniczącego rady nadzorczej i dwóch wiceprezesów jest związane z koncepcją zmiany wizerunku firmy i decentralizacji władzy.

Powołanie w Optimus SA nowego przewodniczącego rady nadzorczej i dwóch wiceprezesów jest związane z koncepcją zmiany wizerunku firmy i decentralizacji władzy.

W ciągu dwóch tygodni Optimus powołał na najwyższe stanowiska w kierownictwie trzy nowe osoby, w tym przewodniczącego rady nadzorczej. Będą one odpowiedzialne za finanse i opracowanie nowej strategii rozwoju firmy. Dwie z nich wywodzą się z firmy konsultingowej i pracowały przy projektach dotyczących przygotowania strategii rozwoju dla firm telekomunikacyjnych i informatycznych. Jest to pierwsza próba decentralizacji władzy w Optimusie, która dotychczas de facto całkowicie spoczywała w rękach Romana Kluski, prezesa zarządu i właściciela firmy.

Zdaniem nowo powołanego przewodniczącego rady nadzorczej Optimusa, firma dąży do zmiany wizerunku i przekształcenia z producenta komputerów w firmę teleinformatyczną, oferującą rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego i wspomagające działanie tzw. łańcuchów dostaw. Nowosądecka firma ma ambitne plany bycia integratorem konkurującym ze światowymi potentatami.

Plany te potwierdza Roman Kluska. "Zmiana na stanowisku przewodniczącego rady nadzorczej jest spowodowana zmianą profilu działalności firmy. Położenie większego nacisku na integrację i działalność internetową wymaga od przewodniczącego innego zasobu doświadczeń" - stwierdza prezes Optimus SA.

O planach zmiany wizerunku Optimusa mówi się jednak już od dawna. Od kilku lat Optimus zamierza silniej zaistnieć na rynku integracji. Na razie bez wielkich sukcesów. Ostatnią próbą jest umowa partnerska - pierwsza i dotychczas jedyna w Polsce - z . Wcześniejsze, nieudane próby dotyczyły współpracy przy wdrożeniach systemów wspomagania zarządzania z Baan Polska. Nadal nie widać efektów podpisanej przed rokiem umowy z Lockheed Martin.

Przewodniczącym rady nadzorczej Optimus SA zostanie Jerzy Kalinowski, poprzednio dyrektor odpowiedzialny za doradztwo w zakresie strategii i programów przemian przedsiębiorstw w (PWC). Roman Kluska zaprzeczył, jakoby objęcie przez Jerzego Kalinowskiego stanowiska prezesa rady nadzorczej miałoby wiązać się w przyszłości z przekazaniem mu pełni władzy w firmie.

Wraz z Jerzym Kalinowskim do nowosądeckiej firmy przejdzie z PricewaterhouseCoopers Leszek Wroński, który został mianowany wiceprezesem ds. strategii i rozwoju. Od lipca 1996 r. był on dyrektorem odpowiedzialnym za usługi projektowania i wdrażania biznesowych systemów informatycznych w PWC. Był także członkiem rad nadzorczych dwóch lokalnych operatorów: Telefonów Podlaskich i Telefonów Brzeskich. Sprawował także funkcję doradcy zarządu - w zakresie strategii inwestycji i rozwoju - firmy DTS-ZWUT.

Trzecią nową osobą we władzach firmy jest Marcin Węgłowski, który 1 czerwca br. objął stanowisko wiceprezesa zarządu - dyrektora generalnego ds. finansów. Marcin Węgłowski pełnił poprzednio obowiązki dyrektora finansowego i członka zarządu w Delphi Automative Systems Poland.


TOP 200