Czym NIE jest prywatna chmura obliczeniowa?

Choć organizacja National Institute for Standards (NIST) jasno zdefiniowała czym jest przetwarzanie danych w chmurze (cloud computing), to zarówno wśród dostawców jak i klientów dochodzi często do nieporozumień. Specjaliści firmy analitycznej Gartner przygotowali kilka wskazówek pomagających odnaleźć się w gąszczu informatycznej terminologii.

Czym NIE jest prywatna chmura obliczeniowa?

W ostatnim czasie obserwujemy wzrost popularności rozwiązań chmurowych, co wynika bezpośrednio z szybkiej adaptacji technologii wirtualizacji w firmach i dążeniu do bardziej wydajnego świadczenia usług IT. Tom Bittman, analityk z firmy Gartner, zauważa, że zwiększone zainteresowanie cloud computingiem przyczyniło się do powstania wielu nieścisłości i nieporozumień, które warto usystematyzować zanim podejmie się decyzje o skorzystaniu z nowych możliwości.

Polecamy Cloud computing i nie tylko - mały słownik usług

Zobacz również:

  • Jak dostosować się do nowej rzeczywistości technologicznej. Podcasty Computerworld TOP200
  • Wirtualizacja aplikacji
  • IaaS, PaaS, SaaS - nowoczesne usługi chmurowe na miarę cyfrowej transformacji

Eksperci NIST są zgodni co do tego, iż rozproszone przetwarzanie danych w chmurze musi opierać się na pięciu filarach: udostępnianie usług na żądanie, szerokopasmowe połączenie internetowe, łatwe zarządzanie zasobami, skalowalność (elastyczność) i mierzalność (płaci się tylko za wykorzystany czas/zasoby).

Chmura NIE jest tylko wirtualizacją

Wybranie oraz skonfigurowanie odpowiedniego hiperwizora na serwerze nie jest warunkiem wystarczającym do stworzenia prywatnej chmury obliczeniowej. Z całą pewnością jest to jednak warunek konieczny i stanowi kluczowy element cloud computingu. Technologie wirtualizacji pozwalają organizacjom efektywniej zarządzać zasobami IT, co wypełnia jedno z założeń definicji chmury przyjętej przez NIST.

Polecamy VMware nie zaoferuje Windowsa z chmury - winny Microsoft?

Wciąż jednak potrzebne jest spełnienie innych wymagań, w tym opcji samoobsługowych (uzyskanie dostępu do nowych zasobów nie wymaga interwencji pracowników IT) i łatwej skalowalności usług (na żądanie). Jest to ważne, ponieważ w odróżnieniu of chmur publicznych czy hybrydowych, chmury prywatne są często używane przez jedną instytucję a przechowywane dane całkowicie odizolowane.

Chmura NIE służy wyłącznie oszczędzaniu

Jednym z większych nieporozumień jest traktowanie rozwiązań typu cloud jako kolejną możliwość obniżenia kosztów działalności. W wielu przypadkach oszczędności wystąpią i będą wymierne, ale nie należy oczekiwać, że jest to pewnik.

Technologie automatyzacji, będące ważną częścią infrastruktury prywatnej chmury obliczeniowej, mogą stać się ważną inwestycją, mającą przełożenie na wydajność działania całego przedsiębiorstwa. Dzięki lepszemu zarządzaniu zasobami można zredukować wydatki inwestycyjne w przyszłości (capex).

Według specjalistów Gartnera oszczędności nie powinny być jednak najważniejszym celem organizacji dążących do wdrożenia struktur typu cloud. Z biznesowego punktu widzenia bardziej perspektywiczne wydają się być realne udogodnienia, jakie niesie za sobą ta technologia (łatwa dostępność do zasobów, nowych usług itp.). Można w ten sposób zwiększyć swoją konkurencyjność.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200