Czy wiesz, ile kosztuje IT?

Ograniczone budżety i konkurencja ze strony dostawców usług w chmurze zmuszają działy IT do koncentracji na finansach.

Czy wiesz, ile kosztuje IT?
Czytaj też:

Pakt CFO i CIO

Czego dyrektorzy finansowi oczekują dziś od dyrektorów IT?

Droga do chmury

Migracja wszystkich zasobów IT do środowiska cloud computing może przynieść więcej szkód niż korzyści.

Burza na morzu

Jak informatyka może pomóc w wychodzeniu przedsiębiorstwa z kryzysu? Jak w tej sytuacji może się odnaleźć dział informatyki?

CMO + CIO = ?

Możliwości współpracy pomiędzy działami IT i marketingu - to temat październikowego spotkania Klubu CIO. Czy istnieje optymalny model relacji CIO i CMO?

Jak szukać zwrotu z inwestycji w ERP

Statystycznie 9 na 10 projektów wdrożenia systemu klasy ERP nie przynosi oczekiwanych korzyści. Gdzie tkwi problem?

Przez wiele lat działy IT mogły mieć mgliste pojęcie o tym, ile kosztują poszczególne usługi IT i utrzymanie całości oprogramowania. Ograniczone budżety i względna przejrzystość kosztów dostawców usług cloud zmuszają ich jednak do koncentracji na biznesowej stronie działalności. Szczególnie wyraźnie tendencje te dają o sobie znać w firmach amerykańskich.

Zwrot w kierunku finansów wzmacnia też rynek programów wspierających zarządzanie finansami działu IT. Pomagają one dyrektorom IT podjąć decyzje co do alokacji kosztów i budżetowania usług. Jeśli firma dysponuje tego rodzaju systemem umożliwiającym prześledzenie kosztów utrzymania każdej aplikacji, liderzy poszczególnych obszarów biznesowych będą lepiej rozumieli, z jakimi kosztami wiąże się wprowadzenie nowej, oczekiwanych przez nich funkcjonalności lub dokonanie poprawek wynikających ze zmian obowiązującego prawa. Firmy, które zainwestowały w aplikacje wspierające zarządzanie finansami działu IT, mogą wychwycić obszary, w których ponoszą koszty, choć nie powinny lub nie chcą, utrzymując usługi wykorzystywane w niewielkim stopniu bądź zbyt kosztowne jak na wartość, której dostarczają. Stąd już tylko krok do bardziej inteligentnego inwestowania.

Większa przejrzystość

Podczas gdy stan gospodarki wymusił ograniczenie budżetów, dostępność mocy obliczeniowej, pamięci masowych i aplikacji na żądanie zmusiła działy IT do większej transparentności i konkurencyjności w obszarze kosztów. Analitycy Gartnera zauważają, że jeśli firma w przeszłości nie miała precyzyjnej wiedzy na temat struktury wydatków działu IT, jej udziałowcy dysponowali niewielką liczbą narzędzi umożliwiających wywieranie presji na szefa informatyki. W tej chwili mogą z łatwością zwrócić się do zewnętrznych dostawców i - bazując na ich ofercie - zmusić dział IT do obniżenia kosztów działania. Z drugiej strony, mając lepsze wyobrażenie o wydatkach, zespoły IT mogą zaspokoić oczekiwania coraz lepiej orientujących się w technologii szefów działów biznesowych, którzy chcą znać już nie tylko koszty utrzymania desktopów. Współcześni menedżerowie chcą wiedzieć, ile kosztuje firmę zapewnienie rozwiązań mobilnych i chcą mieć szersze wyobrażenie o strukturze wszystkich ponoszonych przez dział IT kosztów. Oczekują modeli kosztowych, które biorą pod uwagę sprzęt, oprogramowanie, wynagrodzenia pracowników i koszty utrzymania infrastruktury, a to wszystko z uwzględnieniem różnicy kosztowej przy różnych poziomach świadczenia usług i różnym zakresie funkcjonalności.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200