Czy technologie IT naprawdę są innowacyjne?

Premierze tegorocznego wydania raportu COMPUTERWORLD TOP200 towarzyszyła debata oksfordzka na temat innowacji w IT i ich wpływu na funkcjonowanie firm.

Po dwóch stronach barykady stanęli przedstawiciele dostawców: Andrzej Krasuski dyrektor operacyjny NextiraOne, Przemysław Szuder dyrektor działu Business & Marketing Organization w Microsoft, Wojciech Zaremba prezes zarządu oraz CIO z dużych organizacji: Jarosław Jędrzejowski dyrektor IT w Ciechu, Tomasz Matuła dyrektor Pionu Infrastruktury IT Grupy TP, Łukasz Neuman dyrektor Pionu Informatyki i Telekomunikacji w firmie Kruk.

Redakcja poleca:

Raport COMPUTERWORLD TOP 200 - wydany już po raz 20 - jest najpełniejszym opracowaniem poświęconym rynkowi teleinformatycznemu. Prezentuje szczegółowe dane finansowe, informacje rynkowe i komentarze analityków dotyczące dostawców nowoczesnych technologii. Przybliża co robią oraz jakie produkty i usługi IT mogą zaoferować twojemu przedsiębiorstwu. Raport uzupełniają wyniki, dane teleadresowe i informacje o kluczowych osobach.

Technologie są innowacyjne, ale...

Przedmiotem dyskusji była teza: technologie IT są innowacyjne i gwarantują sukces w biznesie. Jednym z pierwszych wniosków było jednak stwierdzenie, że nowe technologie nie mogą zagwarantować osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Mogą natomiast wspomóc działanie firmy i przyspieszyć jej rozwój, o ile… są dobrze wykorzystywane.Wszyscy zgadzają się, że technologie IT wspierają biznes i zupełnie naturalne jest, iż dostawcy mówią o innowacyjności, przekonując do kupienia tradycyjnych produktów - sprzętu, licencji, oprogramowania, usług wsparcia. Natomiast - jak podkreślali uczestniczący w dyskusji CIO - przekonują także, że bez nowych technologii firma nie będzie konkurencyjna, nie biorą jednak odpowiedzialności za efekty wdrożenia. Dostawcy nie chcą podpisywać umów na zasadzie dzielenia się zyskami, które firma osiągnie dzięki nowemu rozwiązaniu IT, nie chcą także partycypować w ryzyku. Zdaniem dyrektorów informatyki, rozmowa z biznesem na temat wprowadzania nowych technologii byłaby łatwiejsza, gdyby można było wykazać konkretne korzyści finansowe, które te rozwiązania z sobą niosą.

...jedynie wspierają rozwój biznesu

Technologie informatyczne są ważnym elementem funkcjonowania biznesowego, ale to nie one, a pomysł biznesowy, procesy produkcyjne i procesy marketingowe są istotne. Innowacje technologiczne jedynie wspierają rozwój biznesu.Zmienia się także percepcja IT w korporacjach. Z punktu widzenia dostawców dawniej było to centrum innowacyjności, ale teraz jest postrzegane jako centrum kosztów. Rosną również wymagania klientów. Technologie muszą się standaryzować, a wymagania firm są coraz bardziej wysublimowane. Barierą rozwoju stają się także ludzie, niektórzy nie wytrzymują tempa wzrostu ilości zalewających ich informacji dostarczanych dzięki zastosowaniu nowych technologii.

Rozmówcy byli zgodni także co do faktu, że w IT można mówić raczej o ewolucji, a nie rewolucji. Przedstawiciele działów informatyki twierdzili wręcz, że część nowości to głównie zabiegi marketingowe, a nie rzeczywisty postęp w technologii.

Czy technologie mogą spowodować znaczące zmiany w biznesie? Zdaniem przedstawicieli dostawców, dzięki nim rośnie produktywność pracowników, a więc i ilości pracy, którą mogą wykonać np. dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych. Dotarcie do klientów także jest łatwiejsze. Przedsiębiorstwa małe i średnie chętnie wprowadzają nowości, a dzięki rozwiązaniom dostępnym w modelu współdzielonym, , mają dostęp do technologii takich samych jak duże podmioty.

Komentarz

Polska gospodarka staje się coraz bardziej rozwinięta, firmy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody zarządzania, jest więc mniej miejsca na rozwiązania podstawowe. Za to więcej pola do popisu mają innowatorzy, którzy są w stanie udowodnić nieprawdziwość porzekadła, że lepsze jest wrogiem dobrego. W świecie IT niemal co dnia jesteśmy świadkami nowych, innowacyjnych metod realizowania tych samych potrzeb biznesu. Rozwiązania IT stają się łatwiej i szybciej osiągalne. Ewoluuje też rola menedżerów IT. Przestają być magami zajmującymi się zadaniami będącymi pochodną potrzeb poszczególnych pionów przedsiębiorstwa, a stają się pełnoprawnymi współtwórcami sukcesu lub porażki organizacji. Dlatego właśnie spotkania, takie jak ostatnia debata oksfordzka, powinny odbywać się częściej, tak aby dostawcy i odbiorcy technologii IT mogli się lepiej rozumieć i razem tworzyć innowacyjne rozwiązania.

Wojciech Zaremba, prezes zarządu Tieto Poland

Komentarz

Jako integrator budujemy rozwiązania, opierając się na potrzebach i wymaganiach klientów w zakresie określonych funkcjonalności i oczekiwanych korzyści. Często jesteśmy mediatorem pomiędzy dostawcą a klientem. Naszą rolą jest pokazanie klientowi pełnego spektrum dostępnych technologii i przekazanie wiedzy o tym, w jakim kierunku one ewoluują. Staramy się przekonywać firmy do nowych, innowacyjnych rozwiązań, ponieważ uważamy, że dają możliwość wyróżnienia się na rynku i podniesienia konkurencyjności, np. poprzez poprawę jakości obsługi klienta, wzrost efektywności pracy czy lepszą dostępność dla klienta. Mamy klientów, którzy wspólnie z nami wdrożyli daną technologię po raz pierwszy w Polsce. Biznes ich docenił i nadal współpracujemy.

Chciałbym podkreślić, że jako integrator ponosimy ryzyko i koszty wdrażania nowych rozwiązań, wynikające m.in. ze szkolenia ekspertów, wdrożeń pilotażowych czy prac nad przystosowaniem danego produktu do potrzeb konkretnej firmy. Działamy w ten sposób, ponieważ współpracę z klientami opieramy na długoterminowych relacjach i oferując wybrane rozwiązania, chcemy być przekonani, że są one efektywne oraz stabilne. Rozumiemy, że działy IT pełnią różne role. Jeśli jest taka gotowość po stronie klienta, wspieramy je, aby były centrum innowacyjności. Jak wynika z naszych doświadczeń, często liderami innowacyjności nie są najwięksi klienci, lecz firmy mniejsze, skłonne do wybicia się na rynku.

Andrzej Krasuski, dyrektor operacyjny NextiraOne Polska


TOP 200