Czy sieci konwergentne wyeliminują infrastruktury kablowe?

Firmy oferujące sieci konwergentne i technologie internetowe najczęściej mocno akcentują także swoje możliwości w zakresie technologii bezprzewodowych. Może powstać wrażenie, że poczciwej infrastrukturze kablowej, miedzianej i światłowodowej już w niedługim czasie grozi eliminacja z rynku teleinformatycznego.

Firmy oferujące sieci konwergentne i technologie internetowe najczęściej mocno akcentują także swoje możliwości w zakresie technologii bezprzewodowych. Może powstać wrażenie, że poczciwej infrastrukturze kablowej, miedzianej i światłowodowej już w niedługim czasie grozi eliminacja z rynku teleinformatycznego.

Sieci konwergentne i Internet wszechobecne w mediach

W ostatnim okresie media, w tym prasa specjalistyczna, wypełnione są w znacznej mierze informacjami - pomijając problem Y2K - związanymi z sieciami konwergentnymi i Internetem. W jesieni 1999 r. w dużym stopniu zainteresowanie tą tematyką spotęgowała ogólnoświatowa wystawa Telecom '99 w Genewie, a na początku 2000 r. - połączenie się dwóch gigantów: America On Line i Times Warner. Każde z tych wydarzeń było także dobrą okazją do podkreślania znaczenia technologii bezprzewodowych.

Analiza wspomnianych informacji może wywoływać pewne zaniepokojenie w przemyśle produkującym systemy okablowania strukturalnego oraz dezorientację wśród menedżerów, których sieci oparte są na infrastrukturze kablowej. Rodzi się pytanie, czy informacje takie nie wróżą eliminacji medium kablowego już w najbliższej przyszłości? Czy nie grozi to upadkiem przemysłu kablowemu i potrzebą przechodzenia, nawet w istniejących sieciach, na technologie wyłącznie bezprzewodowe? Nie, nie ma takiej groźby. Zapotrzebowanie na infrastruktury kablowe - pomimo rzeczywiście dużego rozwoju technologii bezprzewodowych - nie zostanie zredukowane jeszcze bardzo długo.

Przypomnijmy, co się dotychczas wydarzyło

W ostatnich 10 latach przemysł LAN oferował produkty się ciowe w technologiach Token Ring, FDDI, ATM i Ethernet, dążąc stopniowo do uzyskiwania możliwie najwyższych przepływności w celu zaspokajania ciągle rosnących potrzeb użytkowników. Spośród tych technologii Ethernet stał się najpopularniejszy. Najwięcej jest jeszcze instalacji Ethernet 10 Mb/s, ale już teraz Fast Ethernet (100 Mb/s) stał się normą szybkości dla każdego użytkownika, najczęściej wyposażonego w komputer PC lub notebook. W sieci szkieletowej, agregującej pasmo wielu użytkowników, wymagana jest przepływność 1000 Mb/s (lGb/s). Odpowiedzią przemysłu na to wymaganie było opracowanie i produkcja rozwiązań zgodnych ze standardem Gigabit Ethernet.

W dobie handlu elektronicznego szybkość sieci wpływa bezpośrednio na rezultaty działania firmy

Obawiających się o istnienie struktur kablowych pragnę w tym miejscu uspokoić: infrastruktury te będą istniały jeszcze długo, ale - co należy z naciskiem podkreślić - wymagania techniczne w odniesieniu do nich stale rosną. W pewnych wypadkach nie wystarcza już nawet Gigabit Ethernet. Jeśli nawet w większości obecne sieci szkieletowe jeszcze nie dysponują szybkością gigabitową, to już teraz niektórzy "superużytkownicy" wymagają gigabitów do obsługi swoich stacji roboczych. Stało się już regułą, że szybkości dzisiejszych "superużytkowników" jutro stają się wymogiem wobec sieci szkieletowej. Dlatego IEEE podjął się opracowania standardu Ethernet następnej generacji, określanego mianem Ten-Gigabit Ethernet (10-gigabitowy Ethernet).

Potrzebna jest również duża niezawodność

W dobie Internetu liczba instalacji sieciowych będzie narastać lawinowo. Dotyczy to przede wszystkim ogromnego zbioru firm małych (do 48 użytkowników) lub bardzo małych (do 4 użytkowników), które w instalacje takie nie są jeszcze wyposażone. Wciąż zagęszczająca się sieć Internetu będzie wymagała coraz lepszych parametrów niezawodnościowych. Ogromną rolę odgrywa tutaj oczywiście niezawodność systemów okablowania strukturalnego, a w szczególności jakość ich złącz, stabilność parametrów kabli i jakość wykonywanych instalacji.

Nowe aplikacje oznaczają zwiększone wymagania jakościowe

Niezwykle szybki rozwój gospodarki internetowej, trend do powszechnego stosowania technologii VoIP (głos w sieci z protokołem IP) i VoFR (głos w sieci Frame Relay), wideokonferencje, nowe standardy sieci lub projekty standardów (np. Gigabit Ethernet i Ten-Gigabit Ethernet) to czynniki wywołujące zwiększone wymagania na jakość systemów okablowania strukturalnego.

Firmy kablowe idą z duchem czasu

Potrzeba sprostania nowym aplikacjom, w szczególności internetowym, zwiększone wymagani niezawodnościowe, wyzwania ery gigabitowej - to czynniki, które wyzwoliły ogromną energię innowacyjną w przemyśle kablowym, a w konsekwencji modernizację produkcji i zaostrzenie konkurencji. Zwróciliśmy się do firm kablowych z zapytaniem, co nowego przygotowują w swoich ofertach. Poniżej opisano niektóre z nowości, dobitnie świadczące o nadążaniu tego sektora teleinformatyki za współczesnymi trendami rozwojowymi.

Zespół GG45-GP45 firmy Alcatel został wybrany przez ISO jako złącze CAT 7

Alcatel informuje, że jego opracowanie, zespół GG45-GP45, zostało wybrane w 1999 r. przez ekspertów z 19 krajów - grupy roboczej (WG3) ISO - jako wzór złącza dla okablowania strukturalnego kategorii 7 (CAT 7), zarówno pod względem najlepszych parametrów technicznych, jak i kompatybilności wstecznej ze złączem RJ45. Wyboru dokonano na podstawie badań Alcatela, potwierdzonych przez laboratorium niezależne (Delta Electronics Testing in Denmark).

System MT-RJ z firmy AMP

Krakowskie firmy LANSTER i IMPOLNET, dystrybutorzy systemów okablowania firmy AMP, oferują między innymi kompleksowe rozwiązanie światłowodowego systemu okablowania, którego najważniejszym elementem jest złącze dupleksowe MT-RJ. Jego wymiary są nie tylko o połowę mniejsze od złącza światłowodowego SC duplex, ale także mniejsze od bardzo popularnego w instalacjach miedzianych wtyku RJ45. Umożliwia to prawie dwukrotnie większą gęstość upakowania niż w wypadku zastosowania złącza tradycyjnego. Złącze MT-RJ ma taki sam mechanizm zatrzaskowy, jaki jest stosowany w RJ45, co znakomicie ułatwia łączenie i rozłączanie. MT-RJ - w skład którego wchodzą kable krosowe, gniazda kompletne, panele krosowe, , narzędzia oraz transceivery - jest rozszerzeniem oferty znanej jako NETCONNECT Solarum. Firma AMP ponadto oferuje w Polsce nowoczesne rozwiązania o nazwach NETCONNECT Platinum, NETCONNECT Quantum i NETCONNECT Momentum.

TrueNet to nowy, niezawodny system okablowania strukturalnego z C&C Partners

Firma C&C Partners oferuje nowy system okablowania strukturalnego o nazwie TrueNet. Jest on wspólnym opracowaniem firm Rrone i Prestoline Wire Corporation. Wysoki poziom niezawodności TrueNet (zero błędów bitowych) to przede wszystkim rezultat przyjęcia dwóch rozwiązań. Pierwszym z nich jest pokryte srebrem złącze (opracowanie Krone) charakteryzujące się brakiem korozji zarówno w czasie, jak i przy wyjątkowo niesprzyjających warunkach klimatycznych i środowiskowych (temperatura, wilgoć i mgła solna). Drugim ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie izolacyjnych żeberek utrzymujących stałe skręcenie poszczególnych par kabla miedzianego.

Kabel systemu TrueNet produkowany jest według technologii (opracowanie Prestoline Wire Corporation) zwanej TrueMatch. Zapewnia ona praktycznie stałą impedancję dla każdej pary wynoszącą 100 ± 3 ohm w całym kanale, od karty sieciowej do serwera. Tylko wtedy można uzyskać maksymalną przepustowość. I odwrotnie, jeśli np. kabel krosowy o impedancji 107 ohm współpracuje z kablem poziomym o impedancji np. 97 ohm, to wskutek odbić energii spowodowanych niedopasowaniem impedancji następuje powtarzanie transmisji, co w rezultacie znacznie obniża przepustowość kanału. Zjawiska takiego nie ma w systemie TrueNet.


TOP 200