Czy przejść na 32-bitowe aplikacje

Wielu użytkowników komputerów odkłada do przyszłego roku przejście na 32-bitowe aplikacje i Windows 95.

Wielu użytkowników komputerów odkłada do przyszłego roku przejście na 32-bitowe aplikacje i Windows 95.

Firmy, które zamierzają używać 32-bitowych aplikacji dla Windows 95 twierdzą, że koszty przejścia na nowe oprogramowanie mogą przewyższyć korzyści jakie można dzięki niemu osiągnąć. Część dużych firm poczeka więc do przyszłego roku, aż upewni się że Windows 95 nie kryje nieoczekiwanych niespodzianek. Według niektórych użytkowników szkolenia w zakresie zmiany środowiska Windows 3.1 na Windows 95 będą dużo mniej kosztowne i prostsze niż przejście z platformy DOS na Windows 95. Użytkownicy podkreślają, że kluczową zaletą decydującą o podjęciu decyzji dotyczącej przejścia na nowe, 32-bitowe aplikacje jest stabilność systemu. Stabilość decyduje o realnych korzyściach wynikających z większej wydajności nowego systemu operacyjnego.

Poza lepszą wydajnością użytkownicy i analitycy rynku podają następujące główne zalety 32-bitowych aplikacji:

  • Łatwiejsze do zapamiętania długie nazwy plików.

  • Okna dialogowe służące do otwierania i zachowywania upraszczające zarządzanie folderami i katalogami.

  • Zwiększająca stabilność systemu pamięć chroniona, która przydziela każdej aplikacji własny obszar pamięci. Dzięki temu znacznie obniżą się koszty szkolenia i telefonów do serwisu.

  • Wielozadaniowość, która pozwala na uruchamianie jednocześnie wielu aplikacji i proste przełączanie się pomiędzy nimi.

  • Możliwość pracy w środowisku Windows NT bez potrzeby modyfikacji.


TOP 200