Czy programowanie w przedsiębiorstwie ma przyszłość?

Po okresie kryzysu początku lat 90. większość przedsiębiorstw dostosowała się do warunków gospodarki rynkowej, pozbywając się zbędnego majątku, nadmiaru personelu i wykorzystując dostępne tzw. rezerwy proste.

Po okresie kryzysu początku lat 90. większość przedsiębiorstw dostosowała się do warunków gospodarki rynkowej, pozbywając się zbędnego majątku, nadmiaru personelu i wykorzystując dostępne tzw. rezerwy proste.

Przyszła więc pora na istotne zmiany, których inaczej niż przez usprawnienie organizacji i uzyskanie lepszej jakości informacji nie można osiągnąć. Obecnie sytuacja w większości polskich przedsiębiorstw przedstawia się następująco:

- Eksploatowane są liczne rozproszone systemy dziedzinowe, pracujące głównie na mikrokomputerach i ich sieciach do prowadzenia księgowości, liczenia płac, prowadzenia ewidencji obrotu materiałowego i fragmentarycznego wspierania rozliczeń finansowych i prac techniczno-konstrukcyjnych. Znaczną ich część są to opracowania własne informatyków w przedsiębiorstwach.

- Działające systemy dziedzinowe pochodzą zwykle z różnych źródeł, a ich współpraca jest trudna i wymaga od informatyków zakładowych dużego nakładu pracy.

- W części dużych przedsiębiorstw działają przestarzałe obecnie systemy wsadowe na "dużych" komputerach poprzedniej epoki, takich jak Odra, Riad, Mera i różne systemy importowane. Oprogramowanie dla nich w większości opracowano w przedsiębiorstwach dużym nakładem pracy przy wykorzystaniu dostępnych skromnych środków technicznych. Wymagało to zaangażowania dużych zespołów ludzi o wysokich kwalifikacjach w zakresie organizacji i informatyki.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można spodziewać się, że rozwój zastosowań informatyki w zarządzaniu będzie u nas przebiegać podobnie jak to się działo na świecie.

Ewolucja systemów

Rozwój systemów informatycznych następuje ewolucyjnie, przy czym każdy następny etap rozwoju wchłania poprzednie.

1. W pierwszym etapie były to systemy ewidencyjne oraz oprogramowanie wykorzystujące proste metody zdroworozsądkowe i statystyczne do sterowania zapasami.

2. Kolejnym etapem było MRP - planowanie potrzeb materiałowych, a wraz z rozwojem sieci lokalnych i rozległych nastąpiło przejście do MRP II - palnowania wykorzystania zasobów.

3. ERP - zarządzanie finansami i innymi zasobami przedsiębiorstwa jest obecnie wprowadzane.

4. W trakcie opracowania są pakiety oprogramowania typu DEM - dynamiczne zarządzanie przedsiębiorstwem z możliwością szybkiego adaptowania się oprogramowania do zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Dziś rynek światowy i europejski jest opanowany przez oprogramowanie opracowywane i rozwijane na przestrzeni lat. Opracowanie pierwszych systemów do planowania i sterowania działalnością zajmowało kilkudziesięcioosobowym zespołom wiele lat. Prace nad rozwojem oprogramowania pochłaniają ciągle ogromne nakłady. Prace programowe są realizowane przez specjalizowane firmy software'owe, z których część powstała z wydzielenia się działów informatyki w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych. Wdrożenia systemów zwykle odbywają się przy udziale niezależnych firm konsultingowych.

W przedsiębiorstwie

Ciężar zadań dla informatyka w zakładzie przenosi się na prace organizacyjne i wdrożeniowe, a następnie na utrzymanie zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa:

- współudział przy usprawnianiu organizacji przedsiębiorstwa z możliwie najpełniejszym wykorzystaniem dostępnych środków informatyki

- współpraca przy analizach ekonomiczno-finansowych

- utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie

- zarządzanie informacjami zgromadzonymi w firmie

- rozpowszechnianie nowych technik komunikacyjnych:

- dostęp do danych przez internet

- wewnętrzne sieci intranet

- lepsze techniki gromadzenia i obsługi zebranych danych

- tworzenie i utrzymanie bazy danych i hurtownie danych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200