Czy porozumienie z Masstricht opóźni badania?

Prezydent Komisji Wspólnoty Europejskiej, Jacques Delors, powiedział po podpisaniu "Traktatu o Unii Europejskiej" w Maastricht, że porozumienie to "nie poprawi konkurencyjności przemysłu Wspólnoty ani badań", natomiast "skomplikuje sytuację i stanie się źródłem skomplikowanych kompromisów."

Prezydent Komisji Wspólnoty Europejskiej, Jacques Delors, powiedział po podpisaniu "Traktatu o Unii Europejskiej" w Maastricht, że porozumienie to "nie poprawi konkurencyjności przemysłu Wspólnoty ani badań", natomiast "skomplikuje sytuację i stanie się źródłem skomplikowanych kompromisów." Podczas sesji Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu Delors stwierdził też, że "Komisja nie jest zadowolona" z procedur, jakie wprowadzono w polityce przemysłowej i w badaniach. Procedury te wprowadzono w odniesieniu do pięcioletnich, ramowych programów badawczych.

Nowy traktat może zagrozić rozwojowi przemysłu komputerowego w Europie, jeśli odpowiedni ramowy program badawczy lub jego przemysłowe wdrożenie wywoła sprzeciw jakiegoś kraju Wspólnoty. Wielka Brytania już wyraziła zaniepokojenie możliwością przekazywania przez rząd francuski specjalnych subwencji dla wybranych gałęzi przemysłu. Konflikty tego typu ma rozstrzygać Rada Ministrów Wspólnoty w sposób jednomyślny, a gdy nie będzie w stanie tego dokonać, konflikt przedstawiony zostanie Parlamentowi Europejskiemu, który został wyposażony w prawo weta. Delors apelował o rozważne korzystanie z tego prawa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200