Czy ostatnia umowa ramowa?

Dwudziestą drugą umowę ramową zawarł z firmą komputerową Urząd Rady Ministrów. URM podpisał porozumienie z z sieradzkim Inwarem S.A. Wcześniej, z polskich producentów podobne umowy zawarli JTT Computer i Optimus. Umowę ramową podpisali dyrektor Departamentu Informatyki URM Janusz Maszkiewicz i prezes Inwaru S.A. Henryk Kruszek. Inwar deklaruje specjalne warunki cenowe dla jednostek administracji państwowej i samorządowej. Umowa ramowa nie dotyczy wyłącznie sprzętu komputerowego, ale również jego instalacji i innych usług.

Dwudziestą drugą umowę ramową zawarł z firmą komputerową Urząd Rady Ministrów. URM podpisał porozumienie z z sieradzkim Inwarem S.A. Wcześniej, z polskich producentów podobne umowy zawarli JTT Computer i Optimus. Umowę ramową podpisali dyrektor Departamentu Informatyki URM Janusz Maszkiewicz i prezes Inwaru S.A. Henryk Kruszek. Inwar deklaruje specjalne warunki cenowe dla jednostek administracji państwowej i samorządowej. Umowa ramowa nie dotyczy wyłącznie sprzętu komputerowego, ale również jego instalacji i innych usług.

Jest to kolejna umowa Inwaru w ostatnim czasie. Sieradzka firma wygrała w ub.r. przetarg na budowę sieci lokalnej w centrali Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, a w styczniu br. na jedną z dziewięciu części realizowanego ze środków Funduszu Phare, dużego projektu budowy ogólnopolskiej sieci łączącej GUS ze wszystkimi wojewódzkimi urzędami statystycznymi.

Prawdopodobnie umowa z Inwarem będzie jedną z ostatnich umów ramowych podpisanych przez URM z firmami komputerowymi, gdyż proces zawierania tego typu porozumień dobiega już końca. Departament Informatyki URM zapowiada w najbliższym czasie przegląd wszystkich dotychczas podpisanych umów ramowych i ich weryfikację.


TOP 200