Czy nadchodzi przełom w zarządzaniu organizacją IT?

Technologia zmienia podejście do zarządzania IT, a trendy takie jak cloud computing, konsumeryzacja czy mobilność wymuszają zmiany w codziennej pracy CIO. Podczas spotkania CIO Espresso, którego partnerem była firma HP, rozmawialiśmy na temat nowego oblicza korporacyjnej informatyki.

Do zagadnienia cloud computingu, które było głównym bohaterem spotkania, podeszliśmy w sposób niestandardowy - przyjrzeliśmy się mu przez pryzmat zmian, jakie wymusza na metodach zarządzania działem IT i całą organizacją.

Technologia zmieni zarządzanie?

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.

Zobacz również:

Jak silna i nieuchronna jest zmiana w IT pokazują analizy najważniejszych trendów. Z badań wynika, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) dla cloud computingu wynosi 36-40%, dla zjawiska konsumeryzacji IT i BYOD - 20-38%, mobilności - 30%, a Big Data - 46%. Wszystkie te zjawiska mają ze sobą ścisły związek i wpływają wzajemnie na swój rozwój - niczym system naczyń połączonych. Według Gartnera, trzy najważniejsze priorytety dla CIO w 2012 roku to: Big Data i Business Intelligence, technologie mobilne i cloud computing. Co zaskakujące, bezpieczeństwo znalazło się dopiero na 10. miejscu.

Istnieje wiele definicji cloud computingu. "W dużym uproszczeniu cloud jest potężnym repozytorium usług, przy czym usługa może być dostarczona w postaci infrastruktury, platformy developerskiej, aplikacji i procesów biznesowych. Atrybutami wyróżniającymi usługi w chmurze są m.in: dostęp przez internet, samoobsługa poprzez portal zewnętrzny, atrakcyjny model płatności (za rzeczywiste wykorzystanie zasobów) oraz ich współdzielenie z innymi klientami" - wyjaśnia Dorota Grudzień-Molenda, dyrektor ds. rozwoju uług cloud computingu, HP.

Dla biznesu najważniejsze korzyści z wejścia w chmurę to przyspieszenie rozwoju poprzez innowacje optymalizacja kosztów i minimalizacja zagrożeń. "Postrzeganie cloud computingu zmienia się. Dawniej głównym czynnikiem wyboru tego typu rozwiązań była niższa cena w stosunku do klasycznego modelu IT. Dzisiaj do głosu dochodzą uwarunkowania biznesowe i szybkość z jaką firmy mogą przyswoić nowoczesne rozwiązania - co przy tempie zmian w technologiach IT i rosnących oczekiwaniach po stronie biznesu ma ogromne znaczenie" - podkreśla Dorota Grudzień-Molenda.

Czy nadchodzi przełom w zarządzaniu organizacją IT?

Gartner przewiduje także, że do roku 2015 ponad 35% wydatków na informatykę w firmach zostanie poniesionych poza korporacyjnymi budżetami IT. Działy biznesowe będą kupować usługi bezpośrednio z chmury, za pomocą przyciśnięcia jednego klawisza. Będą to usługi z dziedziny zarządzania pracą grupową, szeroko rozumianej analityki danych czy też korzystanie z istniejących aplikacji biznesowych. Część firm zdecyduje się na rozwijanie własnego oprogramowania, z użyciem gotowych i dostępnych w cloudzie narzędzi i platform developerskich.

Jakie są zatem możliwe scenariusze rozwoju usług w modelu cloud computingu? Według Doroty Grudzień-Molendy, już dziś widać zainteresowanie chmurą w kilku obszarach: rozwój oprogramowania i testy - poczynając od infrastruktury poprzez platformy developerskie, aplikacje, po gotowe procesy do przeprowadzania testów, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań dostępnych "od ręki" co znakomicie skraca czas implementacji i ogranicza ryzyka oraz implementacja aplikacji komplementarnych (np. miękki HR, CRM). Chmura znajduje również zastosowanie przy aplikacjach charakteryzujących się dużymi wahaniami zapotrzebowania na moc obliczeniową, przy nowych projektach IT,zarówno w ramach istniejącego przedsiębiorstwa jak i w kompleksowej obsłudze start-upów.

Chmura obliczeniowa stwarza dziś ogromne możliwości redefinicji roli działów IT i CIO, które stają się biznesowymi partnerami w swoich organizacjach i zaczynają przejmować na siebie rolę wewnętrznego brokera usług IT. Jego rolą i największym wyzwaniem będzie optymalizacja katalogu usług IT i źródeł ich pozyskiwania. Część z nich nadal będzie wytwarzana w ramach macierzystej organizacji -głównie usługi specyficzne lub o charakterze krytycznym, reszta będzie nabywana z zewnątrz. To oznacza konieczność pozyskania przez te organizacje nowych umiejętności - np. nowego podejścia do zagadnień zarządzania dostawcami i partnerami czy też zarządzania cyklem życia poszczególnych usług.

Podczas spotkania HP przedstawiło jedno z rowiązań typu Infrastruktura jako usługa. Powstało z myślą o tych klientach, którzy w krótkim czasie chcą mieć dostęp zarówno do zasobów współdzielonych znajdujących się w chmurze HP (a zatem płacić mniej), jak i posiadać dedykowane zasoby infrastrukturalne zlokalizowane we własnym data center, zarządzane z głównego ośrodka obliczeniowego HP, za które będą rozliczać się na zasadzie opłaty typu "pay per use". Jest to klasyczny model hybrydowy. Zaletami tego rozwiązania są m.in: wspomniany wcześniej atrakcyjny model płatności bez żadnych nakładów inwestycyjnych, szybka implementacja rozwiązania (2-3 miesiące na uruchmienie usługi), wysokie SLA i bezpieczenstwo rozwiązania, elastyczność rozwiązania jak również krótki czas pozyskiwania nowych zasobów po uruchomieniu usługi.


TOP 200