Czy kupować akcje Apple?

W ciągu ostatnich 5 miesięcy wartość akcji Apple'a wzrosła o 20%. W sensie technicznym wygląda na to, że notowania osiągnęły dno po gwałtownym spadku z 65 do 23 USD w 1993 r.

W ciągu ostatnich 5 miesięcy wartość akcji Apple'a wzrosła o 20%. W sensie technicznym wygląda na to, że notowania osiągnęły dno po gwałtownym spadku z 65 do 23 USD w 1993 r.

Fundamentalna ocena akcji Apple'a jest obecnie trudniejsza od analizy technicznej. Oszacowania zysku dla roku gospodarczego 1995 oscylują pomiędzy 1,45 a 4,98 USD na akcję. Firma przechodzi obecnie przez swego rodzaju okres "strategicznego balansowania na krawędzi". Ze względu na przejście do nowej generacji układów scalonych prognozy są trudne. Nie wiadomo na ile te komputery z PowerPC okażą się zyskowne i czy dzięki nowej generacji procesorów uda się zatrzymać spadek marż. Rozmaitość oczekiwanych zysków odzwierciedla tu zakres możliwych odpowiedzi na te pytania.

Wyraźny wzrost ceny akcji w ciągu ostatnich miesięcy wzbudził nadzieję, że Michaelowi Spindlerowi udaje się przekształcanie Apple'a w przedsiębiorstwo wyrastające ponad handel komputerami PC. Na podstawie samej tylko siły technicznej ostatnich miesięcy można stwierdzić, że kupno akcji jest wskazane, ale za cenę na poziomie 30-35 USD.


TOP 200