Czy konteneryzacja to już nowa wirtualizacja?

Proces wirtualizacji centrów danych dobiega końca, gdy z impetem zaczęła wchodzić do nich konteneryzacja. Tę zmianę w środowiskach IT wymusiły nowe wymagania biznesowe. Dziś usługi muszą być dostarczane szybko, być skalowalne, wysoce dostępne, niezależnie od infrastruktury, na jakich działają. Jakie są więc przewagi konteneryzacji nad wirtualizacją i jak przyspieszyć i zautomatyzować dostarczanie aplikacji w kontenerach?

Współczesne aplikacje to efekt wieloletnich zmian na wielu poziomach. Rewolucja w warstwie sprzętowej toczyła się jednocześnie z wielkimi zmianami w warstwach aplikacyjnej i metodologicznej. Po to, by na końcu uzyskać nowy sposób budowania aplikacji, który gwarantuje nie tylko skuteczność i szybkość, ale też generuje firmom oszczędności wynikające ze sposobu programowania. Nowe modele biznesowe, powstałe na bazie technologii, potrzebują właśnie takich nowych środków.

Jak działa SUSE Cloud Application Platform?

Jak działa SUSE Cloud Application Platform? Zapraszamy do obejrzenia wideo demo narzędzia. Prezentację prowadzi Jarosław Biniek, Presales Engineer w SUSE Polska.

Obejrzyj VOD!

Zmiana technologiczna

Podstawą zmian informatycznych jest zmiana infrastrukturalna. Od serwerów fizycznych, przez wirtualizację, aż po konteneryzację. Można zadać pytanie, po co to? Niedawno zakończył się proces wirtualizacji serwerów, gdy już pojawia się kolejny etap, czyli konteneryzacja. Tempo, jakie osiąga rozwój technologiczny, narzucane jest przez wymagania biznesowe. Firmy chcą szybkich efektów, wprost przekładalnych na wzrost przewagi konkurencyjnej. Dlatego w tej „grze” nie ma miejsca na zwolnienie narzuconego rytmu. Biznes chce narzędzi prostych, możliwych do zastosowania w każdym miejscu, skutecznych. Zmienił się paradygmat infrastrukturalny - od wielkich data center, przez erę mobilności, do chmury. Zmieniła się też architektura aplikacji, podążając ostatecznie w kierunku mikroserwisów, a słowem kluczem deweloperów aplikacji jest dziś DevOps, technologia pozwalająca wygenerować szybko aplikację, z możliwością zmian w trakcie jej budowania.

Programiści otrzymali potężne wsparcie technologiczne, by móc nadążyć za wymagającym biznesem. Współczesne tworzenie aplikacji, dzięki kontenerom, znacznie przyspieszyło i zautomatyzowało się. To szczególnie ważne w takim czasie jak obecnie, gdy praktycznie z dnia na dzień organizacje musiały zmienić swój model działania i sposób świadczenia usług. Wygrywa ten, kto szybciej dostosuje się do nowej rzeczywistości.

Świat open source

Należy jednak pamiętać, że cyfrowa transformacja to proces ciągły. Wiele organizacji nie migruje wszystkich swoich zasobów do środowisk chmurowych, nadal wykorzystując tradycyjne data center jako źródła przetwarzania danych i świadczenia usług. Czy zatem owa wspomniana szybkość aplikacyjna jest możliwa do osiągnięcia w tradycyjnym środowisku DC? Kluczowym hasłem jest tu cloud speed. Tworzenie aplikacji nowego typu musi być wspierane przez wydajną infrastrukturę, która musi działać w trybie cloud speed, nawet, jeśli jest to tradycyjne data center. Doświadczenie chmury w data center zmienia sposób dostarczania aplikacji. Jak zatem stworzyć elastyczne data center, które będzie przygotowane na nagłe zmiany, takie jak obecna pandemia COVID -19 i będzie w stanie dostarczyć potrzebne usługi w najszybszym trybie? Zobaczmy to na przykładzie synergii rozwiązań SUSE i HPE, które dają przedsiębiorstwom możliwość prostego i efektywnego budowania aplikacji firmowych gotowych do pracy w każdym środowisku, łącznie z chmurowym. W przypadku tych dwóch firm połączenie konteneryzacji i wydajnej infrastruktury jest receptą na biznesowy sukces.

SUSE ma wiedzę i dostarcza rozwiązania, by pomóc tworzyć skonteneryzowane aplikacje – mówi Artur Duszczyk, Sales Development Director w firmie SUSE. Z nami można bardzo szybko dostosować firmowe centra danych, by w sposób efektywny używać sprzętu, niezależnie od tego, jaką on ma postać – fizyczną, należącą do firmy, czy jest on kolokowany, czy wreszcie jest platformą chmurową. To nie ma znaczenia, ponieważ SUSE należy do świata open source, który tworzy najciekawsze obecnie technologie. Czerpiemy z tego świata i najlepsze elementy potrafimy dostarczyć organizacjom, by pomóc im budować ich biznes – dodaje.

Wejście na nowy poziom

„W realnym świecie firmy posiadają bagaż technologii, które muszą utrzymywać. Dlatego ich centra danych rzadko stanowią środowiska homogeniczne” – tłumaczy Jarosław Biniek, Presales Engineer w SUSE. „Typowe centrum danych to miks oprogramowania, serwerów fizycznych i wirtualnych. To trudne, złożone środowiska. My mamy pomysł na uproszczenie zarządzania takimi środowiskami, tym bardziej, że wiele danych przetwarzanych jest obecnie już poza DC, na brzegu sieci” – zaznacza.

Propozycja SUSE oparta jest o konteneryzację. „Dziś kontenery to właściwie synonim Kubernetesa” – zauważa Jarosław Biniek. „Na kontenerach, oprócz możliwości osadzania aplikacji już wyprodukowanych przez dostawców, umożliwiamy osadzenie platformy dla deweloperów i spięcie tego jedną konsolą”.

SUSE proponuje połącznie dwóch światów aplikacyjnych – zarządzania kontenerami i narzędzia dla deweloperów aplikacji cloud native. Na pierwsze zapotrzebowanie firma odpowiada swoją platformą SUSE Container as a Service Platform, na drugie zaś SUSE Cloud Application Platform, dający możliwość radykalnego przyspieszenia cykli deweloperskich.

Częścią SUSE Cloud Application Platform jest interfejs Stratos, pozwalający spleść wiele różnych instancji platformy deweloperskiej jak i klastrów kontenerowych, nie tylko dostarczanych przez SUSE – mówi Jarosław Biniek. Mamy rozwiązania, które mogą działać na infrastrukturze fizycznej, na wirtualnych serwerach, w chmurze. Weszliśmy na nowy poziom technologiczny, umożliwiający również przeniesienie maszyn wirtualnych do Kubernetesa, który jest doskonałą platformą do osiągnięcia wysokiej dostępności aplikacji i automatyzacji. Przejście na infrastrukturę jako kod, czyli definiowanie zarządzania zasobów kodem to nasza wizja na przyszłość.

Realizować cele biznesowe

Co, dzięki rozwiązaniom SUSE, zyskują programiści? Do tej pory programista musiał dostarczać nie tylko sam kod, ale też posiadać wiedzę, co jest „pod spodem” – jaki jest wykorzystywany system operacyjny, jakie biblioteki będą potrzebne itd. Nawet w przypadku przejścia z aplikacjami ze środowiska zwirtualizowanego do kontenerowego, kontenery nie do końca zwalniają programistów z obowiązku wiedzy o całym procesie. Tymczasem platforma SUSE, oparta na instancji Cloud Foundry, zdejmuje z nich cały ten ciężar i pozwala skupić się na najważniejszym – na pisaniu kodu. SUSE Cloud Application Platform jest pierwszą i jedyną dystrybucją Cloud Foundry, która natywnie korzysta z Kubernetesa od razu tam uruchamiając usługi w kontenerach. A wszystko to po to, by cały proces tworzenia aplikacji był możliwie jak najszybszy, uproszczony, zautomatyzowany, a finalnie usługa zrealizowała cele biznesowe organizacji.

Z narzędziem SUSE Cloud Application Platform można się łatwo zapoznać korzystając z udostępnionej bezpłatnie przez SUSE wersji sandbox. Szczegółowe informacje są dostępne wraz z przygotowanym dla nas pokazem tego rozwiązania.

Jak działa SUSE Cloud Application Platform?

Jak działa SUSE Cloud Application Platform? Zapraszamy do obejrzenia wideo demo narzędzia. Prezentację prowadzi Jarosław Biniek, Presales Engineer w SUSE Polska.

Obejrzyj VOD!