Czy komputer szkodzi?

NASK współpracuje z lekarzami zajmującymi się oceną wpływu pracy przy komputerze na stan zdrowia.

NASK współpracuje z lekarzami zajmującymi się oceną wpływu pracy przy komputerze na stan zdrowia.

Naukowo Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) współuczestniczy w programie badawczym, mającym na celu lepsze, od dotychczas znanych, wyjaśnienie wpływu pracy przy komputerze na organizm ludzki. Przez kilkanaście miesięcy wszyscy pracownicy NASK-u będą poddawani okresowym badaniom, m.in. pomiarom ciśnienia krwi podczas całego dnia pracy. Wyniki uzyskane do końca br., być może pozwolą na sformułowanie konkretnych wniosków i zaleceń.

"Mam nadzieję, że pomoże to nam określić właściwy reżim pracy przy komputerze. Sam w zawodzie spędziłem już kilkadziesiąt lat, więc na bazie swojego doświadczenia wiem, czego należy unikać, ale dobrze bułoby, by ta wiedza dostępna była także młodym pracownikom" - mówi Andrzej Zienkiewicz, dyrektor techniczny NASK-u. "Nie jest to

zajęcie szkodliwe, ale uciążliwe" - uważa Ryszard Pachecka, dr nauk medycznych ze szpitala kolejowego, współpracujący z NASK-iem, podsumowując wpływ pracy przy komputerze na organizm człowieka.

Wciąż brakuje jednoznacznej oceny rzeczywistego wpływu pracy przy komputerze na stan zdrowia zatrudnionych. "Czynniki fizyczne w otoczeniu monitora komputerowego nie są szkodliwe dla operatora" - mówi Ryszard Pachecka. Każdy z parametrów (np. emisja promieniowania X) jest zdecydowanie poniżej normy określającej poziom bezpieczny. Zdaniem specjalistów znacznie bardziej niebezpieczne są zaburzenia narządu wzroku - podobne problemy, jak operatorzy monitorów, mają też maszyniści kolejowi, którzy codziennie wpatrują się w szybko zmieniające się obrazy - czy niekorzystne oddziaływanie na układ mięśniowo-szkieletowy, układ krążenia i stres psychiczny, związany z tym rodzajem wykonywanej pracy. Zauważalnym problemem jest "obsesyjne używanie komputerów"

szczególnie w procesach programowania. Uzależnienie od komputera to nałóg na tle psychologicznym, prowadzący także do deformacji poczucia czasu. Za tymi zjawiskami bezpośrednio pojawia się izolacja społeczna.

"Najbardziej obciążającą pracą jest jednoczesna weryfikacja danych na ekranie komputerowych i kontakt z ludźmi (np. telefoniczny z interesantami). Można wówczas mówić o przeciążeniu pracownika" - uważa Ryszard Pachecka.


TOP 200