Czy jesteś prawdziwym CIO?

Nie każdy może być wizjonerem

Czytaj także:
● Dział IT to nie biznes
● Między technologią a biznesem: praktyki zarządzania IT w Polsce
● Dobry CIO receptą na kryzys?
● Ranga CIO: czy to już zarząd?
● CIO w sieci kontaktów
Po nakreśleniu śmiałej charakterystyki nowoczesnego CIO zamieszczono kilka trzeźwych uwag dotyczących jej przełożenia na rzeczywistość. To, czy szef IT będzie mógł oddać się odważnemu planowaniu przyszłości zależy od tego... w jakich warunkach działa.

W eufemistycznym slangu analitycy dają do zrozumienia, że wszystko zależy od tego, czy sytuacja ekonomiczna pozwala na jakąkolwiek swobodę (czy też w konkurencyjnej branży wstrząsanej cenowymi kataklizmami zmusza do poszukiwania oszczędności za wszelką cenę), czy rynek we wzrostowym regionie pozwala na rozmach, czy też w regionie bardziej dojrzałym zmusza do konserwatyzmu, i wreszcie czy cała branża ma w perspektywie radykalne zmiany modeli biznesowych.

Zobacz również:

Oprócz tych istotnych czynników zewnętrznych istnieją też wewnętrzne, takie jak kultura korporacji (czy w tej firmie zmiany są mile widziane?), schemat raportowania (czy człowiek, przed którym odpowiadam, jest entuzjastą zmian?) i styl sprawowania władzy (czy ktoś w ogóle weźmie moje propozycje pod uwagę?). W firmie będącej w trakcie potężnego projektu połączenia może minąć kilka lat, zanim wewnętrzne niepokoje związane z redukcjami zatrudnienia i integracją platform systemowych wyciszą się na tyle, by można było mówić o dyskusji nad nowym kursem.

Prawdopodobnie najważniejsze zdanie tego raportu wygłoszonego zostało przez jednego z badanych CIO: "Innowacje powstają dzięki współpracy". I nie przez przypadek zdolność i umiejętność współpracy z ludźmi wywodzącymi się z innych obszarów biznesu uznawana jest za jeden z wyróżników szefów nowoczesnego IT.

Sześć twarzy CIO

Przenikliwy Wizjoner

Pomaga "ludziom biznesu" uzmysłowić sobie, jakie korzyści mogą przynieść im nowe technologie i jak wpisać je w produkty i usługi firmy. Wywiera wpływ na strategię i stara się wpisać IT w jego główny nurt. Poświęca znaczącą ilość czasu na przekonywanie innych do nowych projektów i budowanie poparcia dla strategicznych zmian.

Twardo Stąpający po Ziemi Pragmatyk

Skutecznie i efektywnie kosztowo wprowadza w życie plany wizjonera, a jednocześnie dba o to, by nie zaburzyły funkcjonowania istniejącej organizacji IT i świadczonych przez nią usług. Stara się zwiększyć elastyczność istniejącej infrastruktury, by ułatwić wprowadzanie kolejnych zmian.

Twórca Wartości

Nieustannie poszukuje wartości zarówno dla klientów, jak i dla przedsiębiorstwa opracowując nowe sposoby efektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych. Otwiera nowe sposoby przekształcania danych w decyzje oraz współdzielenia danych z klientami. Opracowuje nowe sposoby dotarcia do klienta.

Niestrudzony Pogromca Kosztów

Eliminuje wszystkie zbędne wydatki. Stwarza warunki, w których zwiększeniu aktywności przedsiębiorstwa towarzyszy minimalny wzrost kosztów obsługi infrastruktury. Upraszcza, automatyzuje, optymalizuje procesy i centralizuje.

Inspirujący Menedżer IT

Zna się na IT i potrafi to zademonstrować, wzbudzając szacunek współpracowników. Stwarza warunki umożliwiające rozwój zawodowy zespołu - nie tylko od strony technologii, ale również umiejętności biznesowych. Buduje formalne i nieformalne centra doskonałości nastawione na generowanie innowacji.

Nastawiony na Współpracę Lider Biznesu

Rozumie zadania i problemy swojej organizacji i buduje silne partnerstwa, zarówno wewnętrzne, jak i z partnerami z zewnątrz. Uczestniczy w wytyczaniu kierunków strategicznego rozwoju biznesu i bierze odpowiedzialność za realizację niektórych z nich. Rozumie, że technologia może umożliwić przeprowadzenie gwałtownych zmian modelu biznesowego.


TOP 200