Czy informatyka może rozwijać się szybciej

Trudno jest w kilku zdaniach odnieść się do interesującego i poruszającego wiele istotnych problemów artykułu Jarosława Badurka 'Wąskie gardła - czy informatyka może rozwijać się szybciej' CW nr 41 z 10 listopada 1997 r.

Trudno jest w kilku zdaniach odnieść się do interesującego i poruszającego wiele istotnych problemów artykułu Jarosława Badurka "Wąskie gardła - czy informatyka może rozwijać się szybciej" CW nr 41 z 10 listopada 1997 r.

Wydaje mi się, że ostatecznie największym nieszczęściem informatyki jest dynamiczny rozwój sprzętu, jego coraz większe możliwości. Jest to nieszczęście, ponieważ nigdy za możliwościami sprzętu nie mogą nadążyć możliwości oprogramowania. Powstaje ono pod presją wyścigu sprzętowego, a przez to zdarzają się mu różne mniejsze i większe braki.

Oczywiście, można też na ten problem spojrzeć inaczej. Że właśnie dynamiczny rozwój sprzętu wpływa na rozwój oprogramowania. W praktyce sprawdza się pierwsza prawidłowość - oprogramowanie dorasta, pozbywając się braków.

Jest jeszcze inny problem. A mianowicie, że konflikt ten chyba na zawsze został wpisany w rzeczywistość informatyczną.

Jakub Wodziczko

Olsztyn


TOP 200