Czy dla Optimusa ważniejsza jest dystrybucja niż produkcja komputerów?

Przedstawiciele Optimusa deklarują, że chcą utrzymać na polskim rynku pozycję lidera w produkcji komputerów. Jednocześnie zawierają porozumienie z największym konkurentem - Compaq Computer.

Optimus będzie dystrybuował komputery marki Compaq, a także oferował usługi serwisowe klientom amerykańskiego partnera. W liście jest mowa również o prowadzeniu wspólnych projektów informatycznych. Nowy partner nowosądeckiej spółki ma także przejąć 15 proc. pakiet akcji Xtrade, spółki internetowej powołanej przez Optimusa wspólnie z BRE Bank SA i amerykańską Commerce One. Compaq obejmie nową emisję akcji.

<B>Integracja jest, czy jej nie ma?</B>

Tydzień wcześniej, na pierwszej konferencji prasowej nowego zarządu, przedstawiciele Optimusa deklarowali, że zamierzają skoncentrować się wyłącznie na podstawowej działalności, jaką jest produkcja komputerów i kas fiskalnych oraz serwis tych urządzeń. "Sprzedane zostaną działy nie związane z podstawową działalnością. Nie będziemy także rozwijać działalności integracyjnej" - mówił Jacek Krawczyk, prezes Optimusa. "Chcemy wejść z naszymi komputerami na rynek korporacyjny, na którym silni są producenci zachodni. Wiąże się to z podpisaniem umów z dużymi integratorami. Do tej pory mogli oni postrzegać nas jako konkurenta" - dodawał Julian Kutrzeba, wiceprezes firmy.

Zobacz również:

  • Włoska firma opracowała własną wersję Pegasusa
  • Chińskie drony wycofane z Rosji i Ukrainy

Kilka dni później, tuż po podpisaniu listu intencyjnego z Compaq Computer, Julian Kutrzeba stwierdził, że Optimus będzie prowadzić projekty integracyjne pod klucz wykraczające poza technologie komputerowe. Mają być one związane m.in. z wdrożeniami systemów czasu rzeczywistego i rozwiązań telekomunikacyjnych. Jeden z tego typu projektów nowosądecka spółka prowadzi dla Policji w Łodzi. W firmie mają powstać zespoły delegowane do poszczególnych projektów. Wśród potencjalnych klientów wymienia się służby mundurowe i administrację. Julian Kutrzeba zaznacza, że Optimus zrezygnuje natomiast z wdrożeń systemów ERP.

Ostateczna strategia dla poszczególnych spółek nowosądeckiej firmy zostanie przedstawiona pod koniec kwietnia br. Opracowuje ją Boston Consulting Group. Wiadomo, że za ok. 50 mln USD sprzedane zostaną wszystkie nieruchomości, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie działalności firm Optimus Technologie i Onet.pl.

<B>Konsolidacja rynku</B>

Przedstawiciele Optimusa przyznają, że chcą uczestniczyć w konsolidacji polskiego rynku. "W Polsce coraz większą pozycję osiągają duże zachodnie koncerny, a najwięcej tracą średniej wielkości polskie firmy. Dlatego rozmawiamy z nimi na temat konsolidacji. Dzięki połączeniu moglibyśmy wykorzystać efekt skali na coraz bardziej konkurencyjnym rynku" - mówi Julian Kutrzeba.

Prawdopodobnie jednak rozmowy o konsolidacji dotyczą działalności dystrybucyjnej, a nie samej produkcji sprzętu komputerowego. Według nieoficjalnych informacji partnerami, z którymi rozmawia zarząd Optimusa są czeski dystrybutor AutoCont i fundusz Enterprise Investors. Fundusz, jeden z najaktywniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce, w 1998 r. przeznaczył 24 mln zł na rozwój wrocławskiej firmy dystrybucyjnej AB SA. Być może fuzja AB i Optimusa byłaby wstępem do "skonsumowania" tej inwestycji. Enterprise Investors z założenia angażuje się w projekty na 3-5 lat.

Wydaje się również, że umowa z Compaq Computer ma zwiększyć wartość części dystrybucyjnej Optimusa. Dzięki dystrybucji produktów amerykańskiego partnera nowosądecka firma zamierza zwiększyć obroty tej części. Compaq ma w Polsce czterech dystrybutorów - ABC Data, STGroup, Tech Data i Techmex. "Jedną z tych firm zastąpi Optimus" - mówi Andrzej Widerszpil.

<B>Rozdwojenie jaźni</B>

Optimus przez pięć lat próbował swoich sił na rynku integracji. Kolejne zmiany strategii nie przynosiły efektów. Także teraz trudno jest odczytać zamysł kierownictwa firmy. Z jednej strony Optimus ma nie konkurować z integratorami, aby ci chętniej oferowali jego sprzęt w dużych przetargach. Z drugiej zaś firma zawiera umowę z Compaq Computer dotyczącą wspólnych projektów.

W 2000 r. Compaq był na drugim miejscu pod względem sprzedaży komputerów (65 tys. sztuk), zaraz za Optimusem (81 tys. sztuk). W tym roku amerykański producent zamierza sprzedać ok. 78 tys. komputerów PC (20% więcej niż rok wcześniej). Jeśli więc - podobnie jak w ciągu ostatnich dwóch lat - Optimus po raz kolejny sprzeda mniej komputerów, Compaq stanie się liderem polskiego rynku PC. Nowosądecka spółka ma podać prognozy sprzedaży komputerów w 2001 r. po oszacowaniu wielkości sprzedaży w I kwartale br. Nastąpi to prawdopodobnie wraz z ogłoszeniem strategii opracowywanej przez Boston Consulting Group.

Cel współpracy z Optimusem jest tym bardziej niejasny, że Compaq planuje - prawdopodobnie we współpracy z Vobis Microcomputer - otwarcie montowni komputerów przeznaczonych do sprzedaży na polskim rynku (pisaliśmy o tym w CW 11/2001).

***

<B>Próby utworzenia w Optimusie silnego działu integracji.</B>

<B>1996</B> Utworzenie w Optimusie Departamentu Integracji Systemów Informatycznych.

<B>marzec 1997</B> Podpisanie porozumienia z Baan Polska dotyczącego wdrożeń systemu Triton (obecnie Baan IV). Umowa miała być nawet rozszerzona na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej.

<B>listopad 1997</B> Podpisanie umowy partnerskiej z Lockheed Martin i utworzenie wspólnej spółki Optimus Lockheed Martin. OLM miał sprzedawać rozwiązania dla administracji, armii i klientów korporacyjnych w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej.

<B>marzec 1998</B> Podpisanie umowy o współpracy z Sequent Computer. Optimus miał dostarczać serwery Sequent w prowadzonych projektach informatycznych.

<B>kwiecień 1998</B> Podpisanie umowy o współpracy z katowicką firmą BPSC, producentem systemu wspomagającego zarządzanie.

<B>kwiecień 1999</B> Optimus zainwestował ponad 0,5 mln USD w budowę centrum kompetencyjnego firmy Sequent w Polsce. Testowane miały w nim być aplikacje polskich producentów.

<B>maj 1999</B> Podpisanie porozumienia z IFS Poland dotyczącego wdrożeń pakietu IFS Applications. Optimus był pierwszym partnerem IFS w Polsce.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200