Czy bezprzewodowe LAN rozetną sieciowy węzeł?

Jednym z przebojów CeBIT '95 były lokalne sieci bezprzewodowe. Ich wykorzystanie będzie miało niewątpliwie olbrzymi wpływ na sposób funkcjonowania wielu instytucji. Struktura organizacyjna większości firm oparta jest na wykwalifikowanych zespołach pracowników przydzielonych do różnych zadań. Przywiązanie danego zespołu do konkretnej lokalizacji w obrębie firmy znacznie wpływa na operatywność przedsiębiorstw. Bezprzewodowe sieci mogą być rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie większej efektywności pracy wielu instytucji.

Jednym z przebojów CeBIT '95 były lokalne sieci bezprzewodowe. Ich wykorzystanie będzie miało niewątpliwie

olbrzymi wpływ na sposób funkcjonowania wielu instytucji. Struktura organizacyjna większości firm oparta jest na

wykwalifikowanych zespołach pracowników przydzielonych do różnych zadań. Przywiązanie danego zespołu do konkretnej lokalizacji w obrębie firmy znacznie wpływa na operatywność przedsiębiorstw. Bezprzewodowe sieci mogą być rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie większej efektywności pracy wielu instytucji.

Zastosowania

Głównymi dziedzinami, w których nowe sieci mogą znaleźć zastosowanie są: opieka zdrowotna, handel, bankowość i

finanse, transport oraz biura podróży. Dostępne aplikacje obejmują organizację zespołów roboczych (także tych

tworzonych adýhoc do rozwiązania pojedynczego zadania), a także przenośnych i ruchomych LAN. Do zalet nowej

technologii można niewątpliwie zaliczyć możliwość instalowania sieci w miejscach, gdzie poprowadzenie kabli

byłoby uciążliwe bądź niemożliwe. W ten sposób można też tworzyć sieci potrzebne przez krótki okres.

Technologia bezprzewodowa

Bezprzewodowe sieci oparte są na trzech technikach transmisji: radiowej z wykorzystaniem spektrum rozproszonego

(SST), radiowej emisji wąskopasmowej oraz podczerwieni. SST jest emisją szerokopasmową, wykorzystującą szeroki zakres częstotliwości.

W Europie komputerowe sieci bezprzewodowe nie miały dotychczas przydzielonego pasma częstotliwości. Tym

niemniej, w 1991 r. CEPT (Europejska Konferencja Poczty i Telekomunikacji, której członkiem jest także Polska)

zarekomendowała pasmo częstotliwości 2400-2500 MHz. Standard emisji dla potrzeb LAN (opracowany przez ETSI)

przyjęła większość krajów europejskich. Istnienie standardu, poprzez umożliwienie zastosowania techniki SST

przeciera drogę obecności bezprzewodowych LAN w Europie. W krajach, w których dokonano stosownych regulacji prawnych nie są wymagane stałe licencje do posługiwania się urządzeniami (tym niemniej powinny one zawierać

homologacje). Jednym z systemów bezprzewodowej LAN wykorzystującym SST jest WaveLAN (AT&T). System ma

homologację w większości krajów europejskich, jest on jednak systemem o krótkim zasięgu (tylko 160 m ze względu na małą moc emisji - 100 mW). Może być stosowany w małym biurze, hurtowni bądź fabryce lub wykorzystany do celów edukacyjnych. Przy dalszych odległościach można stosować kilka bezprzewodowych podsieci, każdą podłączoną kablem z tradycyjną LAN.

SST

Technologia SST jest jedną z form CDMA (Code Division Multiple Access) - modulacji opracowanej (jako emisja

odporna na zakłócenia) w czasie II Wojny Światowej dla celów wojskowych. Obecnie SST ma już wiele zastosowań

pozamilitarnych. Emisję tę można podzielić na dwie podklasy: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) i FHSS (Frequency Hoping Spread Spectrum). WaveLAN należy do DSSS (emisji tańszej w implementacji).

DSSS polega na "rozciągnięciu" widma emitowanego sygnału. Wielkość "rozciągnięcia" zależy od dodatkowych bitów

wprowadzonych w sposób przypadkowy do strumienia bitów niosących właściwą informację do modulatora. Inteligentny odbiornik dekoduje sygnał, którego amplituda (co jest charakterystyczne dla emisji SST) może być nawet znacznie mniejsza od tła zakłóceń.

Zalety SST

*Dane mogą być przesyłane szybko (nawet w obecności dużego poziomu zakłóceń). Maksymalna prędkość sieci WaveLAN wynosi 2 Mb/s, co jest całkowicie wystarczające dla małego biura. Różnica w zastosowaniu sieci przewodowej i bezprzewodowej jest w praktyce niezauważalna dla użytkownika - o ile sieć nie jest zbytnio obciążona.

*Transmisja jest częściowo odporna na możliwość podsłuchu. Tylko "inteligentny" odbiornik zna sposób, w jaki

"rozciągniętą" informację złożyć można w formę pierwotną. Sygnały emisji SST jawią się jako zwykły szum dla nie

przystosowanych do niej odbiorników.

*Transmisja jest w znacznym stopniu nieczuła na zakłócenia i sama powoduje niezbyt duży ich poziom. Przypadkowe

zakłócenia (nawet te od transmisji cyfrowych) są zazwyczaj nieszkodliwe (ze względu na brak korelacji z sygnałem

właściwym). Ponieważ sygnały są rozciągnięte w szerokim pamie częstotliwości, to średnia moc sygnału w małym

segmencie spektrum jest niska. Powoduje to niski poziom zakłóceń własnych w sąsiednich kanałach.

W tym roku AT&T wprowadziło na rynek kartę WaveLAN korzystającą z magistrali PCMCIA. Umożliwia ona użytkownikom notebooków i innych przenośnych urządzeń podłączenie się do sieci. Oprogramowanie AT&T WaveAround umożliwia łatwy dostęp do informacji i usług. Podstawowym zagadnieniem przy korzystaniu z urządzeń przenośnych jest oszczędność energii. W przypadku karty AT&T zastosowano specjalny tryb, w którym karta nie wykonująca w danej chwili żadnej czynności pobiera znikomy prąd.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom uzyskania większej wydajności, ETSI opracował nowy standard oparty na technologii SST: HIPERLAN. Pasmo przeznaczone dla tej emisji w Europie to 100 MHz powyżej 5,15 GHz. W przyszłości planuje się rozszerzenie pasma o dalsze 150 MHz. HIPERLAN będzie mógł osiągać prędkość 10-20 Mb/s, co umożliwi wykorzystanie w sieci większych aplikacji. AT&T podjęło prace nad przeniesieniem nowego standardu do sieci WaveLAN - w celu zwiększenia jej wydajności.


TOP 200