Czy bać się reorganizacji w firmie?

Jeśli otrzymasz odpowiedzi na pewne pytania, będziesz mógł lepiej przewidzieć skutki reorganizacji firmy w odniesieniu do Twojej osoby.

Jeśli otrzymasz odpowiedzi na pewne pytania, będziesz mógł lepiej przewidzieć skutki reorganizacji firmy w odniesieniu do Twojej osoby.

W większości firm system informatyczny jest tylko narzędziem służącym do realizacji zadań statutowych. Do obsługi takiego systemu zatrudniany jest jeden pracownik (czasem nawet dorywczo) lub więcej osób. Niezależnie od wielkości systemu i liczebności zespołu go obsługującego, musi nastąpić moment, w którym infrastruktura sprzętowo-programowa staje się przestarzała lub nie spełnia wymagań. W takich przypadkach pracownicy zatrudnieni jako informatycy zaczynają obawiać się czy znajdą odpowiednie dla siebie miejsce w nowej strukturze. Jest to naturalny lęk przed zmianą, choć bywa i tak, że w nowych warunkach sytuacja zawodowa i finansowa pracownika może się poprawić. Aby bardziej racjonalnie ocenić swoje szanse w przyszłości, należy spróbować znaleźć odpowiedź na kilka pytań. O ile się uda, najlepiej ''wycisnąć'' te odpowiedzi od zarządu firmy.

Szczególnie ważne pytania zestawiono dalej, dopisując do każdego z nich przykładową odpowiedź, jaką można uzyskać w konkretnej sytuacji.

Na jakim etapie jest przygotowanie nowej strategii?

Reorganizacja zakończy się za trzy miesiące. Zamierzamy wprowadzić komputerową strukturę sieciową (dotychczas było mnóstwo komputerów PC). Naszym celem jest wzrost efektywności wykorzystania informatyki w zarządzaniu firmą. Jakie są główne wymagania co do nowych kwalifikacji pracowników? Musimy przeprowadzić analizę i odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu obecne umiejętności pracowników zaspokoją przyszłe potrzeby.

Prawdopodobnie postaramy się wykorzystać to co obecny zespół umie i poszerzyć jego kwalifikacje poprzez cykl szkoleń.

Jak zostanie zmieniona struktura organizacyjna?

Nowa struktura ma jeszcze lepiej obsługiwać dotychczasowe obszary działalności firmy (to znaczy nie będzie nowych ani likwidacji starych). Zostaną utworzone specjalne zespoły dla każdego z tych obszarów (dotąd nie było takiego podziału).

Jak wyglądają proporcje między szkoleniem obecnie zatrudnionych a przyjmowaniem pracowników o niezbędnych w nowych warunkach kwalifikacjach?

Mimo zmian struktur, podstawowe kierunki działalności firmy zostaną utrzymane, a więc doświadczenie obecnego zespołu będzie potrzebne. Planuje się natomiast dorywcze korzystanie z usług specjalistów wdrażających nowy system informatyczny.

Jakie wymagania będą stawiane personelowi w momencie pełnego wdrożenia nowej struktury?

Obawiamy się, że pracownicy o pożądanych kwalifikacjach nie są zbyt łatwo osiągalni na rynku pracy. Będą potrzebni ludzie, którzy mają doświadczenie nie tylko informatyczne, ale również pewne doświadczenie w zakresie działalności rynkowej, gdyż nowy system informatyczny będzie bardziej związany z takimi zagadnieniami.

Czy na każdym stanowisku będzie wymagane doświadczenie w zakresie podstawowej działalności firmy?

Zapotrzebowanie na takie kwalifikacje będzie rosło wraz w rangą stanowiska w zespole zajmującym się systemem informatycznym. Na stanowiskach kierowniczych, takie doświadczenie będzie konieczne. W jaki sposób pracownicy mają zdobyć doświadczenie w zakresie podstawowej działalności firmy?

Zależnie od tego w jakim stopniu zatrudnieni obecnie pracownicy nabyli to doświadczenie w firmie lub tam gdzie byli zatrudnieni poprzednio. Nie należy liczyć na to, że nabędą je po wdrożeniu nowego systemu.

Co może zrobić pion techniczny w podobnych sytuacjach, aby utrzymać swoje "walory rynkowe" jako pracowników?

Muszą śledzić kierunki zmian w innych firmach o zbliżonym profilu oraz w pozostałych działach firmy macierzystej.

Nie są to oczywiście wszystkie ważne pytania, gdyż wiele zależy od rodzaju firmy i od tego, jaką rolę odgrywa w niej system informatyczny. Często też zdarzają się sytuacje rewolucyjne, a nie ewolucyjne, jaką tu przedstawiono. Niewiele wówczas pomogą subtelne analizy. Podczas większych wstrząsów, jak np. wtedy, gdy firma ulega likwidacji, skuteczne może być tylko długofalowe przygotowanie się pracownika na taką ewentualność. Ale o tym do

tego innym razem.


TOP 200