Czy UMTS zastąpi GSM?

Analitycy są zgodni. W najbliższych pięciu latach zarówno rozwiązania, jak i usługi dostarczane przez UMTS będą w Europie znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Zdaniem In-Stat/MDR pozycja telefonii GSM będzie się umacniać do 2007 r., po czym nastąpi szybka migracja użytkowników do technologii komórkowych już oferujących większe możliwości techniczne i usługowe.

Analitycy są zgodni. W najbliższych pięciu latach zarówno rozwiązania, jak i usługi dostarczane przez UMTS będą w Europie znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Zdaniem In-Stat/MDR pozycja telefonii GSM będzie się umacniać do 2007 r., po czym nastąpi szybka migracja użytkowników do technologii komórkowych już oferujących większe możliwości techniczne i usługowe.

O zainteresowaniu nowymi usługami 3G świadczy fakt, że pod koniec 2004 r. z usług komórkowych w technologii WCDMA będzie korzystać na świecie 11,6 mln abonentów. Jeszcze rok temu było ich tylko 2,7 mln, wliczając w to również ponad 1,9 mln abonentów 3G dwóch operatorów NTT DoCoMo i Hutchison Whampoa w Japonii, gdzie instalacja rozwiązań w tej technologii przebiega najszybciej. Z informacji podanych na tegorocznym kongresie GSM wynika, że za rok (2005) będzie już ok. 40 mln użytkowników technologii 3G, a w 2006 r. liczba abonentów 3G przekroczy 100 mln.

Według prognozy ARC Group łączna liczba klientów 3G obsługiwanych w 2009 r. przez technologie szerokopasmowe WCDMA i CDMA2000 1xEV będzie stanowić 13,8% wszystkich użytkowników telefonii komórkowej na świecie.

Liczba użytkowników komórkowych

Liczba użytkowników komórkowych

becnie działa komercyjnie 46 sieci 3G w 24 krajach, a do końca bieżącego roku ich liczba powinna zwiększyć się do 70 (do 50 sieci według innych źródeł). Telefony dla UMTS zaczynają być porównywalne cenowo z zaawansowanymi modelami aparatów dla GSM, a ceny te będą spadać podobnie jak to działo się kiedyś z telefonami poprzednich generacji. Obecnie na rynku znajduje się ponad 75 modeli aparatów i kart PC dla sieci UMTS, tak więc rynek tego sektora staje się coraz bardziej urozmaicony i konkurencyjny. Technologia UMTS znajduje się jednak w początkowej fazie rozwoju i długo jeszcze nie osiągnie takiego poziomu jak telefonia drugiej generacji, za pomocą której przez sieci GSM łączy się obecnie ponad 1,1 mld klientów. Prognozy wskazują na zatrzymanie się przyrostu abonentów GSM po 2008 r., przy penetracji w regionie europejskim sięgającej ponad 100%.

Niedawno Nokia wprowadziła na polski rynek nowy model 6630, promując go jako najmniejszy na świecie telefon trzeciej generacji

Niedawno Nokia wprowadziła na polski rynek nowy model 6630, promując go jako najmniejszy na świecie telefon trzeciej generacji

Wdrażanie systemów UMTS w Europie przebiega równolegle z rozwojem telefonii komórkowej 2,5G (GPRS, EDGE). Na obszarze, gdzie funkcjonują sieci komórkowe w obydwu systemach 2,5G i 3G, abonenci korzystający z usług głosowych czy z wideorozmowy nawet nie zdają sobie sprawy, przez którą z tych technologii są obsługiwani. Zasadniczą różnicę widać dopiero podczas przekazu danych cyfrowych (pliki, odległe bazy danych, telepraca), dla których to aplikacji szybkość kanału istotnie wpływa na czas kompletowania zbioru danych. W praktyce oznacza to, że bezprzewodowe ściągnięcie z Internetu treści o pojemności 2 MB przez sieć GPRS (ok. 50 kb/s) zajmuje nie mniej niż 5,5 min, w technologii EDGE do 2,3 min (120 kb/s), a w dostępnym obecnie rozwiązaniu UMTS (384 kb/s) jedynie 40 s. W przyszłości, gdy szybkość transmisji UMTS osiągnie przewidywane 2 Mb/s, czas ten będzie odpowiednio krótszy.

Dlaczego UMTS?

Podstawowym celem systemów komórkowych 3G jest uzyskanie odpowiednio szerokiego pasma kanałów komunikacyjnych tak, aby wszelkie bezprzewodowe usługi szerokopasmowe związane z dostępem do sieci Internet - łącznie z przekazem sygnałów obrazowych oraz aplikacji multimedialnych - przebiegały bez przeszkód, z zapewnieniem globalnego dostępu do danych.

W odróżnieniu od sieci komórkowych GSM technologie UMTS oparte na szerokopasmowym rozpraszaniu widma sygnałów WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) mogą oferować większe przepływności, standardowo w zakresie od 384 kb/s do 2 Mb/s. Ponadto WCDMA z założenia jest bardziej odporna na zaniki i interferencje sygnału radiowego, co objawia się bardziej skuteczną transmisją w środowisku radiowym o wysokim trafiku lub zakłócanym przez szkodliwe źródła zewnętrzne.

Penetracja telefonii komórkowej GSM w Europie

Penetracja telefonii komórkowej GSM w Europie

Mimo początkowych zahamowań we wdrażaniu sieci komórkowych 3G, od marca 2003 r. widać w Europie zasadniczy postęp w instalowaniu nowych systemów UMTS/WCDMA. Po kilkuletnim okresie stagnacji, europejscy operatorzy oczekują teraz, że spełnią się przewidywania analityków z Forrester mówiące, że w nadchodzącym pięcioleciu 62% użytkowników GSM wybierze szybsze sieci WCDMA, chociaż z innych prognoz wynika, że jedynie 40% abonentów telefoni komórkowej będzie pod koniec 2009 r. dysponować odpowiednimi terminalami. Zasadnicze przyspieszenie ma nastąpić dopiero pod koniec w 2005 r., kiedy to będą powszechnie dostępne zarówno terminale komórkowe (dwusystemowe telefony GSM/UMTS) i bezprzewodowe produkty do notebooków (moduły radiowe PCMCIA), jak i odpowiednio rozległy zasięg bazowych stacji nadawczo-odbiorczych operujących w technologii WCDMA.


TOP 200