Czy Oracle dostanie od SAP "tylko"400 mln USD zamiast 1,3 mld USD odszkodowania?

Władze SAP domagają się zmniejszenia odszkodowania przyznanego firmie Oracle w związku z działalnością spółki należącej do niemieckiego koncernu. Zdaniem przedstawicieli SAP odszkodowanie należne firmie Oracle za korzyści utracone w związku z opartym na bezprawnie uzyskanej wiedzy modelem biznesowym spółki TomorrowNow powinno wynosić maksymalnie 408 mln USD.

Przedstawiciele kierownictwa niemieckiego koncernu wnioskują m.in. o powtórzenie procesu sądowego, ponowną analizę zebranego materiału dowodowego dotyczącego oraz weryfikację wysokości przyznanego firmie Oracle odszkodowania. Zadośćuczynienie w rekordowej wysokości 1,3 mld USD jest według władz SAP naliczone niesprawiedliwie. Z kolei władze koncernu Oracle zdecydowanie sprzeciwiają się rozpoczęciu odrębnego postępowania, twierdząc, że wysokość przyznanego odszkodowania jest adekwatna do poniesionych w wyniku działalności TomorrowNow strat.

Założona w 1998 roku amerykańska spółka TomorrowNow specjalizowała się m.in. w świadczonych niezależnie od producentów oprogramowania usługach wsparcia technicznego dla systemów biznesowych. Obsługiwano m.in. systemy firm PeopleSoft, Siebel i JD Edwards. W 2005 roku firmę TomorrowNow kupił niemiecki SAP. Dwa lata później przedstawiciele koncernu Oracle oskarżyli niemieckiego konkurenta o szpiegostwo przemysłowe i naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Okazało się bowiem, że pracownicy należącej do SAP firmy bezprawnie korzystali z udostępnianej klientom Oracle dokumentacji technicznej. W toku śledztwa przedstawiciele SAP nie zaprzeczali, że pracownicy TomorrowNow korzystali z nielegalnego dostępu do systemu pomocy technicznej Oracle. Przedstawiciele ówczesnego kierownictwa SAP potwierdzili również m.in., że przejęcie amerykańskiej spółki pierwotnie miało pomóc w zdobyciu silniejszej pozycji na rynku rozwiązań ERP. Głównym celem procesu sądowego było ustalenie wysokości związanych z działalnością spółki TomorrowNow zobowiązań SAP względem amerykańskiego konkurenta. Władze Oracle oszacowały poniesione straty na co najmniej 1 mld USD. Z kolei według przedstawicieli SAP szacunki te są zdecydowanie przesadzone. Oficjalnie przyznano, że spółka TomorrowNow okazała się nierentowna, a w wyniku jej działalności SAP nie podebrał firmie Oracle żadnych klientów. Zdaniem przedstawicieli SAP koncern Oracle w wyniku działalności TomorrowNow stracił co najwyżej 40 mln USD. Ostatecznie, po trzytygodniowym procesie sądowym, w listopadzie 2010 roku ława przysięgłych przyznała rację władzom firmy Oracle. Zgodnie z wyrokiem niemiecki koncern ma zapłacić amerykańskiemu gigantowi odszkodowanie w wysokości 1,3 mld USD. Warto wspomnieć, że władze Oracle domagają się od SAP również kdodatkowych 212 mln USD odsetek od wysokości przyznanego odszkodowania. Władze niemieckiego koncernu dodatkowe roszczenia konkurenta zdecydowanie odrzucają.

Zobacz również:

  • Strategiczna współpraca NTT DATA Business Solutions i Beyond.pl
  • Większa wydajność nie oznacza większego TCO

Kwotę odszkodowania oparto na szacunkowej cenie "hipotetycznych licencji", które spółka TomorrowNow musiałaby posiadać, aby zgodnie z prawem korzystać z dokumentacji technicznej dla systemów Oracle. Taki sposób naliczania odszkodowania wbudził sprzeciw ze strony władz SAP. Według szacunków rzeczoznawcy wynajętego przez SAP rzeczywista wysokość strat poniesionych przez firmę Oracle to zaledwie 28 mln USD. Co ciekawe, z ujawnionych dokumentów wynika również, że podobne szacunki sporządzone przez ekspertów Oracle mówią o kwocie rzędu 408 mln USD. Właśnie tyle SAP jest skłonny zapłacić amerykańskiemu konkurentowi. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na połowę czerwca br.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200