Czy Novell kupi kolejną licencję?

Firma WordPerfect i licencja na Quattro Pro prawdopodobnie nie wyczerpują listy tegorocznych nabytków Novella, który bada perspektywy zakupu licencji na oprogramowanie do nadzoru zasobami sieciowymi (inventory management). W ten sposób Novell dodałby kolejną cegiełkę do tworzonej przez siebie architektury rozproszonego zarządzania środowiskiem Netware - NDMS (NetWare Distributed Management Services).

Firma WordPerfect i licencja na Quattro Pro prawdopodobnie nie wyczerpują listy tegorocznych nabytków Novella, który bada perspektywy zakupu licencji na oprogramowanie do nadzoru zasobami sieciowymi (inventory management). W ten sposób Novell dodałby kolejną cegiełkę do tworzonej przez siebie architektury rozproszonego zarządzania środowiskiem Netware - NDMS (NetWare Distributed Management Services).

Zasadnicze składniki tej architektury, to wspólna baza danych administracyjnych, zestaw programów do obsługi rozproszonego zarządzania siecią oraz nadbudowane nad nimi moduły wspomagania działań administratora. Dysponując modułem nadzoru zasobów, administrator będzie mógł zlecić NDMS-owi określenie wielkości pamięci dyskowej i operacyjnej dostępnej w sieci. Barbara Goldwin z Novella, kierująca marketingiem usług administracyjnych oświadczyła, że moduł dystrybucji software'u oraz serwer licencyjny (program kontrolujący przestrzeganie ograniczeń licencyjnych) zostały już zakupione od innych producentów. Skądinąd wiadomo, że Novell przedstawił głównym producentom programów nadzoru zasobów propozycje zakupu licencji albo nawet całej firmy.

Ruchy Novella zmierzające do wypełnienia ram architektury NDMS własnymi programami mają dwojakie przyczyny. Po pierwsze przewiduje się wypuszczenie przez Microsoft systemu Hermes realizującego funkcje podobne jak NDMS. Po drugie, chociaż pierwotnie Novell spodziewał się, że inni producenci przygotują moduły współdziałające z NDMS, to jednak niewielu z nich kwapi się aby to zrobić. Wyjątkiem jest pakiet LAN-desk proponowany przez Intel. Widać z tego, jak ważnymi czynnikami w polityce Novella są konkurencja ze strony Microsoftu oraz uzgodnienie działań z niezależnymi wytwórcami software'u.


TOP 200