Czy CMP zastąpi SNMP?

IBM, Sun Microsystems Inc. i Ki Networks Inc. przystąpiły do prac nad nowym protokołem sieciowym, który ma usprawnić zadanie zarządzania heterogenicznymi sieciami komputerowymi. Nowej platformie zarządzania nadano roboczą nazwę CMP (Cooperative Management Protocol).

IBM, Sun Microsystems Inc. i Ki Networks Inc. przystąpiły do prac nad nowym protokołem sieciowym, który ma usprawnić zadanie zarządzania heterogenicznymi sieciami komputerowymi. Nowej platformie zarządzania nadano roboczą nazwę CMP (Cooperative Management Protocol).

Nowy protokół zaprojektowano z myślą o ściślejszym zintegrowaniu różnych platform zarządzania sieciami komputerowymi, które będą wymieniać między sobą informacje o topologii danej sieci czy stanie poszczególnych jej węzłów. Pozwoli to administratorowi systemu informatycznego nadzorować pracę nad rozbudowaną, heterogeniczną (czyli taką, której poszczególne segmenty bazują na innym standardzie) z poziomu jednego stanowiska pracy.

Zamiarem IBM i Sun Microsystems jest wbudowanie protokołu CMP w globalne systemy zarządzania: SystemView i Solstice. Ma to nastąpić w poł. 1996 r. Ki Networks, firma specjalizująca się w integrowaniu systemów, pracuje natomiast nad pakietem pozwalającym włączyć CMP do OpenView. Oprogramowanie to ma być dostarczone firmie Hewlett-Packard. Jednak HP nic nie wiedział o działaniach podejmowanych przez Ki Networks. "Jeżeli CMP się przyjmie dostawcy urządzeń sieciowych zwiększą swoją sprzedaż, a to powinno ich interesować" - mówi Jim Corrigan, prezes Ki Networks. "Do CMP próbujemy przekonać także Microsoft. Jesteśmy w trakcie rozmów".

CMP bazuje częściowo na stosowanych do tej pory przez IBM i Sun technologiach zarządzania sieciami komputerowymi. Przykładem jest tu interfejs Open Topology Interchange, który pozwala na przekazywanie danych o topologii sieci NetWare platformie zarządzania NetView for AIX. Cała koncepcja CMD opiera się na pracy złączy programowych API. Dzięki nim aplikacje zarządzania sieciami komputerowymi mogą być uruchamiane w ramach dowolnej platformy zarządzania, która wspiera API.

Jednakże użytkownicy dosyć sceptycznie podchodzą do idei CMP. "Wszyscy producenci mówią teraz o tym, ale nie wierzę by technologia ta była do kupienia przed 1997 r." - mówi T.X. Ho, informatyk z firmy Chevron.

Używany powszechnie protokół zarządzania SNMP ma wiele ograniczeń od których ma być wolny protokół CMP. Głównie dzięki temu, że CMP zawiaduje wymianą danych (o topologii różnych sieci i zachodzących w nich zdarzeniach) między konsolami systemów zarządzania firm IBM, HP i Sun. Co ważne, dane te są wymieniane w trybie peer-to-peer w obie strony. Technologię tę firma Sun stosuje już w Cooperative Consoles for SunNet Manager, a CMP pozwoli poszerzyć funkcjonalność konsoli na kolejne platformy.

Warstwa transportowa CMP pracuje zgodnie ze specyfikacją Distributed Computing Environment Remote Procedure Call (zalecenie Open Systems Foundation) i będzie pracowała w na podstawie standardowych protokołów sieciowych, takich jak TCP/IP czy IPX.


TOP 200