"Człowiek a Komputer" Wystawa-Targi

Dzięki współpracy Ośrodka Postępu Technicznego NOT, Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Wydziału Grafiki ASP i Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów odbyła się w Warszawie wystawa "Człowiek a Komputer". Honorowy patronat nad nią objął Minister Edukacji Narodowej prof. Aleksander Łuczak.

Dzięki współpracy Ośrodka Postępu Technicznego NOT, Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Wydziału Grafiki ASP i Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów odbyła się w Warszawie wystawa "Człowiek a Komputer". Honorowy patronat nad nią objął Minister Edukacji Narodowej prof. Aleksander Łuczak.

Celem wystawy była konfrontacja najnowszej techniki i technologii komputerowej z problemami nauki, dydaktyki i sztuki. Miała ona pokazać, jak najnowsza technika komputerowa może wzbogacić proces projektowania graficznego, zmienić warsztat grafika, wpłynąć na projektowanie architektoniczne, zwłaszcza w dziedzinie modelowania przestrzennego. Ekspozycja "Człowiek a Komputer" koncentrowała się także na zastosowaniach technologii informatycznych w procesach nauczania, a zwłaszcza w pomocy osobom niepełnosprawnym. Obok szczegółowych prezentacji konkretne zagadnienia znalazły oddźwięk w dyskusjach panelowych.

W dniach 12-15 grudnia zaprezentowano sprzęt i oprogramowanie, w jaki wyposażone są Wydział Grafiki ASP i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Obie instytucje przedstawiały także własny dorobek w zakresie wzornictwa przemysłowego, grafiki i projektowania architektonicznego wspomaganego komputerem. Część wystawców pokazywała typowe programy edukacyjne. Na wystawie były także firmy oferujące sprzęt i oprogramowanie przeznaczone dla niewidomych i niepełnosprawnych.


TOP 200