Częstotliwości z licencją i bez

Łatwość instalacji, niski koszt wdrożenia, dobre parametry transmisji - to wszystko wpływa na coraz większą powszechność rozwiązań bezprzewodowych. I choć bezprzewodowe medium transmisyjne dostępne jest na wielu częstotliwościach, to warto wiedzieć, gdzie i jak rezerwować te licencjonowane oraz jakie optymalne zastosowania mają poszczególne pasma.

Przeznaczenie częstotliwości dla sieci bezprzewodowych określa rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące "Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości". Dodatek stanowią plany zagospodarowania częstotliwości. Dokumenty te definiują i szczegółowo opisują opcje wykorzystania poszczególnych zakresów częstotliwości w danym regonie.

Dla sieci komputerowych szczególnie ważne są częstotliwości pozwalające na pracę urządzeń służących do transmisji danych. W planie częstotliwości przewidziano zakresy do swobodnego wykorzystania oraz dla pasm licencjonowanych. Częstotliwości nielicencjonowane są dedykowane przede wszystkim sieciom Wi-Fi. Pasma licencjonowane są stosowane w rozwiązaniach wymagających bardzo wysokiej dostępności oraz przez operatorów telekomunikacyjnych, zarówno w warstwie dostępowej, jak i dystrybucyjnej.

Jak zarezerwować częstotliwość?

Wykorzystywanie urządzeń radiowych w działalności telekomunikacyjnej często wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia radiowego. Wyjątkiem jest przypadek opisany w "Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2007 r.", dotyczący urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (DzU Nr 138, poz. 972).

Polecamy WiFi - kilka ciekawych narzędzi

W przypadku częstotliwości nielicencjonowanych sprawa jest prosta. Nie wymagają one rezerwacji. Jeżeli urządzenia używają ich, możemy po prostu ustawić daną częstotliwość i korzystać z nich. Jedynym ograniczeniem jest moc emitowana przez urządzenie, której wartość maksymalna jest ściśle określona w planie zagospodarowania częstotliwości.

Częstotliwości z licencją i bez

Popularne technologie wykorzystujące różne zakresy częstotliwości radiowych

Korzystanie z częstotliwości licencjonowanych wiąże się natomiast z koniecznością rezerwacji zasobów w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE). W przypadku dostępności danego zakresu, otrzymamy rezerwację na określony czas. Jeżeli zasobów w interesującym nas zakresie jest mało lub o daną częstotliwość ubiega się większa liczba podmiotów, UKE może przeprowadzić postępowanie przetargowe.

Polecamy Operatorzy komórkowi stawiają na… Wi-Fi

Gdy już uzyskamy rezerwację i wybierzemy urządzenia, które mają pracować na danej częstotliwości, należy uzyskać pozwolenie radiowe. Jest ono niezbędne, aby móc korzystać z urządzenia w paśmie licencjonowanym. Uzyskanie takiego pozwolenia wiąże się z przedstawieniem wielu dokumentów technicznych dotyczących urządzenia radiowego, z którego chcemy korzystać, oraz miejsca instalacji systemu bezprzewodowego. W przypadku urządzeń szczególnie uciążliwych będzie wymagane dołączenie raportu oddziaływania na środowisko. Za rezerwację oraz wykorzystywanie częstotliwości wnoszone są roczne opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. (DzU z 2005 r. Nr 24, poz. 196). Warto pamiętać, że opłaty zależą nie tylko od konkretnej częstotliwości, ale także od szerokości kanału. Wyższa częstotliwość to niższe opłaty za jej wykorzystywanie. Kanał o większej szerokości oznacza wyższe opłaty. Także wielkość miasta/gminy decyduje o stawkach - lokalizacje powyżej 100 tys. mieszkańców to większe koszty.

W pozwoleniu radiowym określa się zazwyczaj lokalizację (miasto, gminę), w której powinna znajdować się stacja bazowa systemu punkt-wiele punktów. Stacje klienckie mogą być rozmieszczane w innych miastach/gminach/powiatach, ale w promieniu ściśle opisanym w pozwoleniu radiowym. W przypadku systemów punkt-punkt konieczne będzie precyzyjne określenie każdej lokalizacji urządzeń.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200