Czerpać z umiarem

Świat zachodni oferuje obfite zasoby wiedzy, doświadczeń i wzorów w dziedzinie zarządzania.

Świat zachodni oferuje obfite zasoby wiedzy, doświadczeń i wzorów w dziedzinie zarządzania.

Podczas wizyty królowej Elżbiety II i księcia Filipa w Polsce Brytyjska Izba Handlowa zorganizowała konferencję poświęconą zarządzaniu, a zwłaszcza brytyjskim doświadczeniom w tej dziedzinie i ich użyteczności w Polsce. Termin konferencji nie był przypadkowy: Jego Książęca Mość, Książę Edynburga jest prezesem brytyjskiego Institute of Management. Książę wygłosił kilka uwag o najistotniejszych, jego zdaniem, problemach zarządzania.

Podkreślił zwłaszcza rolę wielkich indywidualności wśród menedżerów oraz konieczność tworzenia elastycznych struktur organizacyjnych tak, aby talenty menedżerskie mogły być w pełni spożytkowane. Przepaść między biznesem brytyjskim a polskim najdobitniej zobrazował Peter Welch, prezes Cussons Polska. Kiedy koncern kupił Pollenę we Wrocławiu, zastał tam: mały, dobrze zarządzany biznes, dobrze wyedukowaną siłę roboczą, zaradność i niedocenianą branżę. Nie znalazł natomiast przeświadczenia o potrzebie jakości, marketingu, organizacji sprzedaży, planu rozwoju, pracy grupowej, systemu informacyjnego, pieniędzy i angielskiego. Po zakupie wniósł do Polleny: pieniądze, ambicje, zarządzanie jakością, marketingiem i sprzedażą, technologię informatyczną, znajomość angielskiego, różne umiejętności zarządcze. Wszystko to dało tak dobre rezultaty, że Cussons zdecydował się zainwestować w następną fabrykę w Polsce Pollenę-Urodę z Warszawy.

Uczenie się zapewniania jakości jest jedną z najistotniejszych sfer biznesu w Polsce.

Jakość ponad wszystko

Swoje doświadczenia w tej dziedzinie opisywał również Tony Warners, dyrektor SugarPol, właściciel dwóch zakładów: w Unisławiu i Ostrowicach. Jak twierdzi, przyjęto pragmatyczne stanowisko, polegające na pokazaniu Polakom brytyjskiego sposobu zarządzania jakością, a następnie pozostawieniu polskiemu zespołowi, wdrażającemu zarządzania zgodnie z normą ISO 9000, wolnej ręki, tak aby zmiany następowały w harmonii z polską kulturą. W efekcie SugarPol był pierwszym przedsiębiorstwem w branży, które w tej części Europy zdobyło certyfikat ISO 9002 i stało się najpoważniejszym dostawcą surowca dla producentów żywności. Zdaniem Piotra Kotelnickiego, szefa Ośrodka Doradczego ICL, pierwszoplanowym zadaniem przy reorganizacji firmy jest zarządzanie jakością. Następne to zarządzanie procesowe, zakładające, że zamiast ulepszać stare struktury i procesy, trzeba budować nowe, z założenia efektywniejsze wykorzystujące technologią informatyczną. A trzecie w kolejności ważności jest zarządzanie ryzykiem.

Lokalizacja umiejętności

Roger Young, dyrektor Institute of Management podkreślił, że dzisiejszy menedżer nie może być jedynie specjalistą w jakiejś dziedzinie, np. marketingu czy systemów informatycznych, lecz musi przekraczać granicę specjalistycznych umiejętności, po to aby stać się interdyscyplinarnym przywódcą. Taki przywódca odznacza się następującymi cechami: kreowanie dalekosiężnych wizji, strategiczne myślenie o przedsiębiorstwie, zdolności motywacyjne, delegacja uprawnień w dół, umiejętność zarządzania zasobami finansowymi i personalnymi w firmie, zdolności i chęć korzystania z narzędzi komunikacyjnych, świadomość znaczenia nowoczesnych technologii informacyjnych do zarządzania. Z kolei Andrew Mayo z European Foundation of Management Development podkreślił, że chociaż transfer wiedzy o organizacji i zarządzaniu do różnych krajów nie stwarza problemów, to transfer umiejętności czy mądrości w tych dziedzinach musi uwzględniać lokalną kulturę i lokalne potrzeby.


TOP 200