Czekając na trudniejsze czasy

Potrzeba zmiany modelu działania firm na zdecydowanie bardziej produktywny. Jak to osiągnąć? Raczej poprzez oparcie rozwoju na organizacji, informacji i wiedzy, nie zaś na jeszcze szybszym bieganiu z pustymi taczkami (albo bez nich - jak to coraz częściej można zaobserwować). W dobrze zorganizowanych, produktywnych firmach nikt nie biega! W serii kolejnych artykułów postaramy się wykazać, w jakich obszarach i jak dostosować sposób zarządzania firmami do współczesnego stanu wiedzy oraz dostępnej technologii informatycznej. Będą one kolejno poświęcone obszarom, w których - poprawiając organizację - radykalnie podnosimy produktywność firmy.

Paweł Hajdan jest współwłaścicielem firmy doradczej Hajdan i Sakowski (http://www.hajdan.com ), wcześniej był menedżerem w w zespole Enterprise Applications, jeszcze wcześniej pracował w firmach Intentia i Baan.

Na naszej stronie http://www.mspstandard.pl przedstawimy - raz w miesiącu - kolejne odcinki cyklu ar

Zwiększanie sprzedaży

Skoncentrujemy się na wolumenie oraz przychodach. Wykażemy kwestie zarządzania asortymentem, kanałem dystrybucyjnym i siecią, cenami i promocjami. Szczególną uwagę zwrócimy na radzenie sobie z radykalną zmiennością - zarządzaniem popytem.

Obniżka kosztów wyrobów sprzedanych

Artykuł poświęcimy czynnikom, które determinują koszt wytworzenia produktu. Skupimy się na metodach celowego obniżania kosztów. Jednocześnie wskażemy nieużyteczność tradycyjnych modeli decyzyjnych i rachunku kosztów.

Obniżka kosztów sprzedaży, dystrybucji, zaopatrzenia i logistycznych

Zajmiemy się obalaniem rozpowszechnionego mitu, że koszty sprzedaży muszą rosnąć szybciej niż sprzedaż. Wykażemy, jak sprzedawać i dystrybuować towary skutecznie i wydajnie.

Podnoszenie wydajności administracji

Bez sprawnej administracji, odpowiedniej dokumentacji można mieć problemy nie tylko z urzędami. Aby mieć finansowanie w czasach trudnego pieniądza, trzeba być transparentnym. Przedstawimy, jak to robić wydajnie kosztowo i w jakim celu.

Poprawa wykorzystania kapitału obrotowego

Pojawiały się w polskiej prasie zadziwiające głosy z przemysłu, że to niepotrzebne. Zaprezentujemy, że praktycznie wszystkie liczące się przedsiębiorstwa światowe wkładają wysiłek, czas i pieniądze w minimalizację zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Przedstawimy dlaczego to robią, co osiągają i dlaczego muszą tak działać.

Poprawa wykorzystania majątku trwałego

Rozwiniemy tezę o minimalizacji nakładów i maksymalizacji wyników - w odniesieniu do majątku trwałego. Artykuł przedstawi kwestie zarówno obniżki kosztów inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych oraz maksymalizacji wykorzystania zdolności produkcyjnych majątku.

Mamy nadzieję, że cykl prze-krojowych - zatem z natury ogólnych tekstów przybliży czytelnikom kwestię produktywności. Być może wskaże nowe kierunki właścicielom, prezesom, dyrektorom i kierownikom dla wspólnego działania w celu jednoczesnego zmniejszania ryzyka oraz budowy dobrobytu. Mam nadzieję, że poznanie metod, które nie są intuicyjne, lecz skuteczne ekonomicznie, będzie przydatne dla grona czytelników.


TOP 200