Czekając na taryfę

Po parotygodniowym okresie opadania cen sprzętu PC nadszedł czas równowagi i stabilizacji. Większość firm zajmujących się jego sprzedażą nie zmieniała cen w ubiegłym tygodniu. Czy jest to sytuacja długoterminowa, czy też chwilowa cisza przed burzą, zobaczymy już wkrótce. Ekonomiczne uwarunkowania handlu tym sprzętem jeszcze nie wyklarowały się do końca.

Po parotygodniowym okresie opadania cen sprzętu PC nadszedł czas równowagi i stabilizacji. Większość firm zajmujących się jego sprzedażą nie zmieniała cen w ubiegłym tygodniu. Czy jest to sytuacja długoterminowa, czy też chwilowa cisza przed burzą, zobaczymy już wkrótce. Ekonomiczne uwarunkowania handlu tym sprzętem jeszcze nie wyklarowały się do końca.

Do zmiennych niewiadomych na temat bezcłowych koncesji czy zmian taryfy celnej doszła jedna wiadoma - 6-procentowy podatek obrotowy, zwany granicznym, będzie liczony od wartości sprzętu włącznie z dodanym cłem, nawet jeśli jest on sprowadzany w ramach bezcłowego kontyngentu.

Taka zmienność wykładni przepisów związanych z podatkami jest drażniąca - dlaczego nie ustalono takiej interpretacji w grudniu, w chwili wprowadzenia tego podatku w życie? Wszelkie łamańce w oficjalnej scholastyce podatkowej są godne ubolewania. Doświadczenia, nabywane przy tej okazji mogą w przyszłości, w sytuacji tabilizowanych już przepisów, rodzić mimo wszystko nieufność do tej stabilizacji.

Można chyba sądzić, że doraźne korzyści fiskalne nie powinny uzasadniać stosowania takich "spóźnionych" interpretacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200