Czekając na WARMAN-a

Dwa węzły uruchomione, lada dzień będą działały dwa następne. Czy oznacza to, że Warszawa ma już swoją sieć miejską?

Dwa węzły uruchomione, lada dzień będą działały dwa następne. Czy oznacza to, że Warszawa ma już swoją sieć miejską?

WARMAN, czyli warszawska metropolitarna sieć komputerowa, ma objąć swym zasięgiem całe miasto. Szkielet sieci będzie tworzyło 10 węzłów rozlokowanych głównie w miejscach koncentracji instytutów naukowych i ponad 20 koncentratorów dołączonych do tych węzłów. Węzły UW i PW (Uniwersytet i Politechnika) już pracują. Niedługo uruchomione będą węzły: "Zgrupowanie Ochota" i "SGGW". Następne w kolejce są: Wola (Instytut PAN przy ul. Kasprzaka) i Południe (Instytut Fizyki w Al. Lotników) - termin: II poł. br.

Infrastruktura światłowodowa została również doprowadzona do Ministerstw: Łączności, Finansów, Transportu i Gospodarki Morskiej oraz do GUSu.

"Uruchomienie 5 węzłów było planowane na początek br. Działają tylko dwa i z tego powodu można mówić o opóźnieniu. Mieliśmy do wyboru: postawić nieprzetestowane do końca urządzenia i eksperymentować na użytkownikach lub przedłużyć czas poznawania sprzętu kosztem nie dotrzymania terminów. Wybraliśmy drugie rozwiązanie", mówi Maciej Kozłowski, pracownik u.

Budowę sieci prowadzi właśnie NASK. Pieniądze na ten cel pochodzą z Komitetu Badań Naukowych, wzięto również wieloletni kredyt. Jako podstawową technologię, w przeciwieństwie do innych polskich sieci metropolitalnych, wybrano ATM. Ponieważ nie istnieją odpowiednie standardy, zdecydowano się na rozwiązanie migracyjne: od aktualnej wersji - do pełnego ATM. Przetarg na dostawę technologii wygrała firma Schrack Ericsson (w umowie zagwarantowano korekty sprzętowe - w miarę rozwoju i postępu standaryzacji technologii ATM).

Strukturę sieci tworzą przełączniki GDC APEX-DV2 oraz koncentratory APEX-MAC i APEX-MAC1 firmy General DataComm. Komunikacja w sieci szkieletowej jest oparta o protokół SHD/STM-1 i odbywa się z prędkością 155 Mb/s. Punkty koncentracji wyposażone są w serwery komunikacyjne i częściowo w bogato oprogramowane routery. W sieci, z punktu widzenia użytkownika, można stosować protokoły SLIP/PPP, FrameRelay/HDLC, FrameRelay/FrameTransport, Ethernet, Circuit Emulation i ATM.

NASK oferuje trzy typy podłączeń:

- pomiędzy prywatnymi sieciami LAN abonenta

- podłączenie sieci LAN abonenta do sieci NASK/WARMAN

- podłączenie użytkownika indywidualnego do sieci NASK/WARMAN

Czy można powiedzieć, że sieć już działa?

Oficjalnego otwarcia WARMANa jeszcze nie było. "Dwa węzły to dopiero odcinek, dopiero przy trzech można mówić o trójkącie i sieci", twierdzi Kozłowski. "Może po wakacjach zdecydujemy się na oficjalne otwarcie", dodaje.

Również jeśli chodzi o cel stworzenia WARMANa, to nie jest on jeszcze spełniony. "Celem sieci miejskiej jest ruch miejski. Tak naprawdę to sieć miejska, w pełnym tego słowa znaczeniu, będzie dopiero w przyszłości. Jak obrośnie usługami i serwisami. Na razie główną oferowaną usługą jest dostęp do Internetu", mówi Kozłowski. Oczywiście sam Internet oferuje bogatą gamę usług.

Wyobraźmy sobie rok 2000. WARMAN pracuje na pełnych obrotach. Jakie usługi poza Internetem oferuje?

- integrację LAN należących do warszawskich środowisk naukowych i akademickich

- dostęp do centrum superkomputerowego na Ochocie (już realizowany, komputer CRAY EL 98)

- dostęp do analogicznego centrum na terenie PW (Cray Superserver CS 6400)

- dostęp do serwerów zawierających kopie zasobów z Internetu

- dostęp do baz danych (w tym zasobów bibliotecznych)

- szerokie możliwości przeprowadzania wideokonferencji

- możliwość tworzenia sieci wirtualnych wg indywidualnych potrzeb

- szeroko rozumiane usługi multimedialne (być może także komercyjne)

Czy prognoza na rok 2000 sprawdzi się? Pożyjemy, zobaczymy.


TOP 200