Czego się Jaś nie nauczy...

W 1970 r. tylko od 5% osób poszukujących pracy w Niemczech wymagano umiejętności posługiwania się komputerem.

W 1970 r. tylko od 5% osób poszukujących pracy w Niemczech wymagano umiejętności posługiwania się komputerem. W 1980 r. już 18% nowo zatrudnionych musiało posiadać tę umiejętność, w ub. r. zaś już co czwarty zatrudniony. Jak twierdzą prognostycy, w roku 2000 zaledwie 36% osób otrzyma pracę przy braku znajomości pracy komputera.


TOP 200