Czego potrzebuje branża IT?

3. Kongres Informatyki Polskiej zaowocował - jak dwa poprzednie - listą zaleceń dotyczących wykorzystania IT w Polsce.

3. Kongres Informatyki Polskiej zaowocował - jak dwa poprzednie - listą zaleceń dotyczących wykorzystania IT w Polsce.

Na pierwszym miejscu wśród postulatów po 3. Kongresie Informatyki Polskiej znalazło się zwiększenie nakładów finansowych na rozwój nauki i edukacji oraz służącej im infrastruktury IT. Autorzy pokongresowego raportu zwracają uwagę na konieczność koncentracji i efektywnego wykorzystania środków publicznych na narzędzia teleinformatyczne dla administracji państwowej w celu poprawy obsługi obywateli i firm. Systemy wykorzystywane w urzędach powinny być - w sensie technologicznym - otwarte, najlepiej polskiej produkcji dla wspomagania rozwoju rodzimej branży IT. Natomiast koszty korzystania z usług elektronicznego rządu nie powinny obciążać mieszkańców.

Zdaniem uczestników kongresu niezbędne staje się też opracowanie zbioru prawnych definicji podstawowych pojęć informatycznych na potrzeby ustawodawstwa.

Skupiając się jednak na ogólnych, powszechnie już znanych problemach i uznawanych od dawna za priorytetowe w skali państwa zadaniach, uczestnicy kongresu stracili okazję podjęcia rzeczowej, krytycznej refleksji na temat problemów dotyczących środowiska informatycznego. Próby wywołania takiej dyskusji ze strony kilku uczestników kongresu nie zostały podjęte przez resztę audytorium. A wydaje się, że byłoby o czym dyskutować.

Zbigniew Skotniczny, prezes zarządu Solidexu, zarzucił branży IT m.in. podatność na wpływy polityczne i korupcję, łamanie zasad uczciwej konkurencji, marazm intelektualny (przekonanie, że nic się nie da zrobić). W kilku innych wystąpieniach pokazywano, jak wielki, pozytywny potencjał rozwojowy drzemie w tym sektorze. Jego uruchomienie wymagałoby jednak stworzenia odpowiednich, sprzyjających warunków.

Aż dziwne, że nikt nie podjął chociażby próby polemiki, dialogu czy analizy przedstawianych wniosków. Być może dlatego że - co wykazały również obrady 3. Kongresu Informatyki - polskie środowisko informatyczne jest mocno podzielone. Nie udało się jasno wyartykułować wspólnych interesów branży, nie powiodła się próba jednoznacznego zdefiniowania zawodu informatyka. Czy sytuację tę zmieni podjęta na tegorocznych Jesiennych Spotkaniach PTI w Mrągowie próba powołania - postulowanego również na kongresowym forum - Stowarzyszenia Organizacji Informatycznych i Telekomunikacyjnych? Chęć uczestniczenia w nim zgłosiły m.in. PTI, PIIiT, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej, ISOC Polska, Stowarzyszenie Miasta w Internecie i PRO.

Zalecenia po 3. Kongresie Informatyki Polskiej
 1. Zwiększenie nakładów finansowych na rozwój nauki i edukacji oraz służącej im infrastruktury IT.

 2. Akredytacja kierunków informatycznych, która powinna uwzględniać europejskie programy nauczaniainformatyki i oczekiwania co do umiejętności i odpowiedzialności zawodowej informatyka.

 3. Rozwój profesjonalnego zdalnego nauczania.

 4. Efektywne wykorzystanie środków publicznych w celu poprawy obsługi obywateli i firm w administracji z zastosowaniem narzędzi teleinformatyki.

 5. Systemy w administracji publicznej powinny być otwarte, zaś organy państwowe powinny promować używanie polskich produktów IT.

 6. Koszty korzystania z usług e-administracji nie powinny bezpośrednio obciążać obywateli, a systemy muszą być proste i tanie w użytkowaniu.

 7. Pełna profesjonalizacja wdrożeń rozwiązań IT polegająca na określeniu kwalifikacji zawodowych i odpowiedzialności osób w to zaangażowanych, a także certyfikacji firm IT wykonujących publiczne zamówienia.

 8. Opracowanie zbioru definicji pojęć informatycznych na potrzeby ustawodawstwa.

 9. Skuteczne egzekwowanie prawa autorskiego do oprogramowania.

 10. Zmniejszenie wysokości opłat od urządzeń i nośników elektronicznych oraz poddanie publicznej kontroli dystrybucji gromadzonych tą drogą funduszy.

 11. Podjęcie dyskusji na temat wolności osobistej obywateli w dobie powszechnego użytkowania nowoczesnej technologii umożliwiającej skuteczne śledzenie ich aktywności.

 12. Rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu i powiększanie cyfrowych zasobów reprezentujących polski dorobek kulturowy.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200