Czego oczy nie widzą...

Analizator Sprzedaży, opracowany przez Zakład Informatyzacji Przedsiębiorstw firmy TCH Systems, jest jednym z programów z serii Tygrysy Ekonomiczne - zestawu oprogramowania wspomagającego analizę ekonomiczną w przedsiębiorstwach. Umożliwia on prowadzenie analizy sprzedaży towarów i usług na podstawie wybranych kryteriów (asortymentowych, czasowych, geograficznych itd.). Aplikacja działa w środowisku Windows, a jej cechą szczególną jest to, iż potrafi wymieniać dane z niemal ze wszystkimi programami fakturująco-magazynowymi, jakie są dostępne na naszym rynku.

Analizator Sprzedaży, opracowany przez Zakład Informatyzacji Przedsiębiorstw firmy TCH Systems, jest jednym z programów z serii Tygrysy Ekonomiczne - zestawu oprogramowania wspomagającego analizę ekonomiczną w przedsiębiorstwach. Umożliwia on prowadzenie analizy sprzedaży towarów i usług na podstawie wybranych kryteriów (asortymentowych, czasowych, geograficznych itd.). Aplikacja działa w środowisku Windows, a jej cechą szczególną jest to, iż potrafi wymieniać dane z niemal ze wszystkimi programami fakturująco-magazynowymi, jakie są dostępne na naszym rynku.

Zasada działania

Analizator Sprzedaży jest programem, w którym dane o sprzedaży opisywane są przez trzy czynniki: produkt, okres i odbiorcę. Użytkownik wprowadza więc nazwy produktów i odbiorców, ustala długość okresów sprawozdawczych oraz przypisuje produktom, odbiorcom i okresom pewne specyficzne cechy, które są wykorzystywane w czasie wykonywania analiz, budowania wskaźników oraz jako kryteria przy budowaniu zestawień. Wprowadzane dane są poddawane analizie, a jej efekt prezentowany jest użytkownikowi w postaci liczbowej i graficznej.

Program potrafi generować wykresy typu kołowego, słupkowego i liniowego oraz drukować je z komentarzami operatora. Ciekawą opcją są analizy statystyczne. Dzięki nim użytkownik może określić np. próg rentowności, nasycenie rynku, opłacalność wydatków na reklamę, czy też wartość sprzedaży dla wybranego klienta lub zanalizować opłacalność sprzedaży z punktu widzenia doboru asortymentu.

W praktyce

Zaletą Analizatora jest jego duża elastyczność. Program można dostosować do specyfiki niemal każdego przedsiębiorstwa. Dzięki możliwości definiowania odrębnych i praktycznie niczym nie ograniczonych list cech produktów, okresów i odbiorców może on być wykorzystywany zarówno w hurtowni alkoholu, sklepie obuwniczym, zakładzie szewskim czy fabryce samochodów, a jakość jego działania zależy wyłącznie od zgromadzonych informacji.

W czasie analizy można dobierać kryteria, na podstawie których są tworzone zestawienia, samodzielnie definiować wskaźniki i ich zestawy oraz czynniki uwzględniane przy analizie korelacji. Analizator pozwala na uaktualnianie wartości cech bez utraty wartości historycznych (pamięta dane sprzed modyfikacji). Niebagatelną zaletą jest też możliwość wykorzystania wyników w innych aplikacjach co ułatwia sporządzanie rozbudowanych podsumowań, raportów lub zestawień.

Aplikacje towarzyszące

Analizator Sprzedaży jest jednym z programów należących do serii Tygrysy Ekonomiczne. Pozostałe aplikacje to Analizator Wyników i Analizator Kosztów. Za pomocą pierwszego z nich można dokonać m.in. analizy wskaźnikowej, tzn. płynności, rentowności, zadłużenia itd. oraz budować sprawozdania finansowe. Drugi pakiet wspomaga przede wszystkim kalkulację i kontrolę kosztów.

Wszystkie wymienione programy pozwalają na pobieranie danych z systemów finansowo-księgowych i wymianę danych z arkuszami kalkulacyjnymi. Stanowią więc zestaw przydatnych dla każdego menedżera narzędzi uzupełniających posiadane oprogramowanie i ułatwiają śledzenie bieżącego położenia zatrudniającej ich firmy.z


TOP 200