Czego oczekują młodzi pracownicy?

Na rynku amerykańskim pierwsza firma informatyczna w tegorocznym rankingu najlepszych pracodawców zajmuje dopiero 6. miejsce. Kilku do niedawna wymarzonych pracodawców w ogóle wypadło z pięćdziesiątki. Czyżby tak bardzo pogorszyły się warunki pracy w branży? A może oferta firm rozmija się z oczekiwaniami pracowników?

Na pytanie, co jest najważniejsze dla ludzi rozpoczynających karierę zawodową nie ma łatwej odpowiedzi. Serwis pracy CareerBliss.com bierze pod uwagę osiem czynników, które wpływają na zadowolenie pracowników: równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym (work-life balance), relacje zatrudnionych z szefostwem oraz współpracownikami, środowisko pracy, zasoby pracy, wynagrodzenie, możliwości rozwoju stwarzane przez firmę, kulturę organizacyjną oraz reputację przedsiębiorstwa. Wartości nadane poszczególnym czynnikom uszeregowały firmy. Okazało się, że dotychczasowy zwycięzca wielu rankingów - Google wypadł tym razem poza podium, zajmując 6. miejsce. Kolejne firmy technologiczne uplasowały się: Intel na 17. miejscu, Microsoft - na 21., Yahoo! - 36., Oracle 47., a Apple na 50. Do zestawienia nie trafiły tym razem w ogóle Facebook i Twitter.

Zrozumieć pokolenie Y

Więcej informacji o problematyce zatrudniania nowych pracowników w działach informatycznych firm i instytucji można znaleźć w raporcie Computerworld „Praktyki i staże w IT”, który jest bezpłatnie dostępny do pobrania z serwisu www.computerworld.pl.

Pracownikom urodzonym między 1980 a 1994 rokiem, czy umownie mówiąc pokoleniu Y przyjrzała się firma Hays. W badaniu realizowanym w sumie w 14 krajach, w Polsce wzięło udział 1000 młodych osób. 24% z nich to studenci lub uczący się w pełnym wymiarze czasu, 14% to bezrobotni, 11% to pracujący w niepełnym wymiarze godzin. Aż 43% to osoby pracujące w pełnym wymiarze godzin, z czego ponad połowa ma już za sobą doświadczenia z co najmniej drugą pracą. Niemal jedna trzecia pracuje od ponad 3 lat, a jedynie 9% w ogóle nie podjęło pracy od czasu ukończenia szkoły lub studiów.

Zobacz również:

Pokolenie Y w Polsce chce zarabiać więcej. Większość (56%) respondentów mówi, że definiują sukces zawodowy, jako tworzenie i pomnażanie osobistego majątku. Korzyść finansowa daje im także największą satysfakcję z pracy oraz jest dużo ważniejsza niż zróżnicowane i ciekawe zajęcie (59% wobec 34%). Pieniądze zdecydowanie dominują nad satysfakcją wynikającą z atrakcyjności wykonywanych zadań. Co ciekawe, pokolenie Y w Polsce preferuje elastyczną formę płacy i inne korzyści pozapłacowe bardziej niż stałą płacę zasadniczą. Na pytanie, jakich korzyści lub dodatków szukaliby przy wyborze pracy, 60% wskazało na możliwość wypracowania premii – to dużo więcej niż chęć pracy za płacę zasadniczą. Również powyżej średniej jest chęć pracy w systemie prowizyjnym. Wyraźnie widać akceptację ryzyka związanego z płacą uzależnioną od wyników.

Podczas gdy wielu przedstawicieli pokolenia Y na świecie reprezentuje coraz bardziej nieformalny stosunek do pracy promujący zachowanie zdrowej równowagi między życiem osobistym a zawodowym, młodzi ludzie w Polsce nie podzielają takiego poglądu. Wskazując czynniki ważne w środowisku pracy, mniejszy odsetek uważa za istotne życie towarzyskie wśród pracowników niż wynika to ze średniej światowej. Zapytani o najważniejsze cechy przywódcy, przedstawiciele pokolenia Y w Polsce odpowiadali, że preferują kogoś, kto ich zmotywuje i cechuje się zdecydowaniem (48% i 45%). W odróżnieniu od ich rówieśników na świecie, bardzo niewielu młodych Polaków chce zwierzać się przełożonemu lub rozmawiać z nim o sprawach prywatnych. Doceniają jednak profesjonalne wsparcie w postaci coacha lub mentora (najczęściej wybierany opis idealnego przywódcy – aż 44%). Pragną szefa sprawiedliwego i uczciwego, który może im pomóc w rozwoju, ale niekoniecznie chcą się z nim spotykać towarzysko po pracy.

Polska jest ceniona jako kraj o bardzo wysokim standardzie edukacji. Znajduje to odzwierciedlenie w gotowości pokolenia Y do nauki. Niemal wszyscy respondenci (99%) są gotowi kształcić się dalej w trakcie zatrudnienia, czy to w imię postępu kariery, czy celem podniesienia zarobków. Postrzeganie pracodawcy jako atrakcyjnego opiera się także częściowo na tym, czy jest on w stanie zaoferować szkolenia i rozwój (46% respondentów). Jednak szybki postęp kariery niekoniecznie wymaga jasno określonej ścieżki – młodzi ludzie w Polsce wydają się akceptować zróżnicowaną drogę zawodową. Jednak uporządkowanie każdej pracy i na każdym kolejnym stanowisku postrzegane jest, jako ważne. Na pytanie o najważniejsze aspekty środowiska pracy, niemal połowa wskazała na uporządkowany system zadań i czasu. To zdecydowanie najwyższy odsetek wśród tej grupy wiekowej na świecie.

Przedsiębiorczość jest mocną składową aspiracji tej grupy wiekowej. Ogromna większość przedstawicieli pokolenia Y w Polsce jest zainteresowana prowadzeniem własnej firmy. To zdecydowanie więcej niż średnia światowa. W rzeczywistości ponadprzeciętna liczba przedstawicieli pokolenia Y z Polski już ma swoją firmę.

Jedna piąta wskazuje na prowadzenie własnej firmy, jako jeden ze swoich głównych celów zawodowych.

Jednak mimo powszechnego pragnienia posiadania własnego biznesu wśród przedstawicieli pokolenia Y w Polsce, nie wszyscy są w stanie je urzeczywistnić. Wydaje się, że brak finansowania, niski poziom krajowych wydatków konsumenckich i przeszkody biurokratyczne podcięły im skrzydła – przynajmniej na razie.

Pracodawcy, będący w stanie przemówić do przedsiębiorczych ambicji pokolenia Y w Polsce, stosujący narzędzie szybkiej ścieżki rozwoju oraz oferujący płacę opartą na wynikach, mogą więc być przedmiotem zainteresowania tych młodych ludzi.

Wartościowi i fachowi

Poczucie bycia wartościowym pracownikiem jest dla pokolenia Y w Polsce niezwykle istotne. Na pytanie, co daje im największą satysfakcję z pracy, 54% odpowiada, że bycie docenionym (w innych krajach takiej odpowiedzi udzieliło zdecydowanie mniej respondentów). Uznanie w pracy i uzyskanie statusu eksperta również definiują sukces zawodowy dla większego odsetka młodych ludzi w Polsce niż ich rówieśników na świecie. Uznanie i dowartościowanie ma w odczuciu pokolenia Y w Polsce wpływ na bezpieczeństwo zatrudnienia. Wysokie bezrobocie wśród młodzieży jest być może przyczyną braku stabilizacji w pracy, dlatego też szczególnie potrzebują dobrego systemu motywacyjnego i poczucia bycia docenionym przez kierownictwo.

Ponad połowa respondentów uważa, że najbardziej pożądają cechą życia zawodowego jest bezpieczeństwo zatrudnienia, choć 39% z nich uważa je za nierealne.

Podobnie jak większość pokolenia Y na świecie, młodzi ludzie w Polsce są dobrze obeznani z technologią, w tym z portalami społecznościowymi i ich obsługą na urządzeniach mobilnych. 59% przedstawicieli pokolenia Y w Polsce uważa, że technologia zaciera granicę między pracą a życiem towarzyskim, co nie jest zjawiskiem niepożądanym. Tylko co trzeci nie może się oprzeć sprawdzaniu firmowych maili na wakacjach bądź podczas weekendów. To mniej niż w wielu innych krajach objętych badaniem. Dla polskiego pokolenia Y naturalne jest także, że pracodawcy będą przeglądać ich profile w serwisach społecznościowych w ramach procesu rekrutacji.

Technologia, choć niewątpliwie niezwykle istotna, na pewno nie wyklucza bardziej tradycyjnych metod pozyskiwania pracy.

Połowa respondentów uważa, że posiadanie tradycyjnego 1- lub 2-stronicowego CV jest najważniejsze w trakcie szukania nowej pracy. To wartość o wiele większa, niż liczba zwolenników posiadania wyłącznie aktywnego profilu na Facebooku. Komunikowanie się w miejscu pracy za pośrednictwem telefonu czy poprzez wiadomości email jest również najczęściej wskazywaną metodą komunikacji istotną w miejscu pracy.

Za plecami pokolenie Z

Zdaniem Patryka Mordela ze SMART MBC, agencji pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego już niebawem na rynek pracy wejdzie kolejne pokolenie, ludzie urodzeni po 1995 r. To – według ekspertów – osoby, które bardzo optymistycznie podchodzą do życia. Znają języki, są na bieżąco z najnowszymi trendami technologicznymi, praktycznie żyją online. W związku z tym towarzyszy im odwaga i wiara we własne kompetencje, poparta stosownymi oczekiwaniami wobec pracodawcy. Szukają pracy, która da im więcej niż tylko środki do życia. Wychowywani z niemal nieograniczonym dostępem do informacji, potrafią w kilka minut sprawdzić, co najbardziej się opłaca. Chcieliby na przykład posługiwać się urozmaiconymi narzędziami pracy, liczą na ciągły rozwój i klarowny system motywacyjny. Można powiedzieć, że są bardziej wybredni wobec pracodawców, ale w zamian oferują kreatywność i pierwsze doświadczenia rynkowe związane na przykład z prowadzeniem swoich stron, blogów, czy promujących np. poprzez Youtube i Facebook swoją i cudzą twórczość artystyczną.


TOP 200