Czego najbardziej brakuje systemom klasy ERP?

Większa elastyczność i lepsza obsługa ze strony producenta otwierają listę najpopularniejszych życzeń ze strony osób zarządzających systemami klasy ERP w brytyjskich firmach. Tylko 5 proc. ankietowanych menedżerów nie ma do wykorzystywanego obecnie systemu ERP żadnych zastrzeżeń.

Przedstawiciele co trzeciej brytyjskiej firmy (35 proc.) przyznają, że byliby skłonni zastąpić wykorzystywany obecnie system klasy ERP bardziej elastycznym rozwiązaniem o podobnej funkcjonalności. Według 15 proc. ankietowanych wdrożone w ich firmie oprogramowanie jest zbyt mało elastyczne względem potrzeb organizacji biznesowej. Niski poziom elastyczności utrudniać ma m.in. integrację systemu ERP z zewnętrznymi aplikacjami.

Kolejne 29 proc. ankietowanych menedżerów podjęłoby decyzję o zmianie wdrożonego systemu ERP, gdyby dostawca konkurencyjnego systemu zaoferował istotnie lepsze standardy obsługi klienta, w tym m.in. krótszy czas reakcji na zgłoszone błędy. Poza tym co piąty (18 proc.) ankietowany chętnie skorzystałby z bardziej rozbudowanych szkoleń w zakresie korzystania z zakupionego systemu. Zdaniem 9 proc. ankietowanych menedżerów wykorzystywanym w ich firmach systemom przydałyby się zmiany w zakresie ergonomii interfejsu i użyteczności. Tylko 5 proc. ankietowanych menedżerów nie ma do wykorzystywanego obecnie systemu ERP żadnych zastrzeżeń.

Z badania ankietowego przeprowadzonego przez analityków firmy Research Plus wynika również, że w większości brytyjskich firm funkcjonują systemy ERP wdrożone od dwóch do pięciu lat temu. Z systemów uruchomionych ponad pięć lat temu korzysta ok. 12 proc. fim. Tylko 7 proc. ankietowanych przyznaje, że obecnie w ich firmach wykorzystywany obecnie system ERP funkcjonuje krócej niż rok. W co siódmej firmie planowane są inwestycje w zakresie modernizacji systemu lub rozszerzenia jego funkcjonalności. W badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie firmy IFS wzięło udział 368 menedżerów odpowiedzialnych za inwestycje w obszarze IT w firmach z Wielkiej Brytanii.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200