Czechy, Polska i Węgry w czołówce e-commerce

Odsetek osób korzystających w krajach Europy Wschodniej i Środkowej z Internetu wzrośnie w roku 2003 do 17% - donosi IDC.

Najnowsze badania przeprowadzone przez IDC dowodzą, że procent użytkowników Internetu w naszym regionie stale rośnie, szczególnie w Estonii i Słowenii, gdzie odsetek osób korzystających z Internetu jest niemal taki sam jak w krajach Europy Zachodniej.

Zdaniem IDC, tendencja wrostowa będzie się utrzymywać i do roku 2006 aż 27% mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej będzie korzystać z Internetu co najmniej raz w miesiącu.

Zobacz również:

IDC prognozuje także wzrost rynku e-commerce w regionie. Całkowite wydatki konsumentów na tym rynku, wyniosą według szacunków 4,4 mld USD. 90% tej kwoty będą stanowiły transakcje B2B. Do roku 2006 wartość rynku e-commerce w omawianym regionie ma osiągnąć 17,6 mln USD. Najważniejszymi rynkami handlu elektronicznego w Europie Środkowej i Wschodniej są Czechy, Węgry i Polska, które w sumie skupiają 90% wartości tutejszego e-commerce.


TOP 200