Czas żelaznej damy

Anna Sieńko będzie nową dyrektor generalną IBM Polska. Zastępuje na tym stanowisku Dariusza Fabiszewskiego, który odchodzi z korporacji.

Trzykrotny wzrost przychodów w ciągu pięciu lat - takim dorobkiem Dariusz Fabiszewski kończy pracę w IBM Polska. Kierowany przez niego zespół - Dariusz Fabiszewski zwykł często podkreślać, że w tym okresie wymienił prawie komplet kadry menedżerskiej średniego szczebla - odzyskał utracone przez IBM udziały w rynku, zwłaszcza w koronnej dyscyplinie, jaką jest rynek serwerów. Miarą rosnących notowań polskiego oddziału w oczach centrali były nie tylko - zapisane w raporcie giełdowym - pochwały od prezesa Sama Palmisano, ale także ulokowanie nad Wisłą kilku wielomilionowych inwestycji IBM, od krakowskiego centrum produkcji oprogramowania, po regionalne centrum wsparcia dla aplikacji biznesowych w Trójmieście. Ku powszechnemu zaskoczeniu, Dariusz Fabiszewski podjął decyzję, że rozstaje się z firmą, w której przepracował łącznie prawie 10 lat.

Kariera bez taryfy ulgowej

Anna Sieńko, nowy dyrektor generalny IBM Polska

Anna Sieńko, nowy dyrektor generalny IBM Polska

Dla Anny Sieńko objęcie stanowiska dyrektora generalnego IBM Polska to drugi awans w ciągu niespełna pięciu miesięcy. W październiku 2008 r. przeniosła się z warszawskiej siedziby IBM do biura regionalnego w czeskiej Pradze. Znad Wełtawy zarządzała działem usług technologicznych w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jej wybór na następczynię Dariusza Fabiszewskiego nie był niespodzianką. Nieoficjalny plan sukcesji był powszechnie znany wśród pracowników IBM. Za tą kandydaturą przemawiały dobre wyniki, talent organizacyjny i skala biznesu, którym Anna Sieńko zarządzała. Przez ostatnie lata, jako menedżer działu usług technologicznych w polskim oddziale, kierowała organizacją złożoną z 700 pracowników, głównie inżynierów, co niektórzy uważają za godne podkreślenia...

Anna Sieńko de facto stworzyła dział outsourcingu w IBM Polska. To w dużej mierze przyczyniło się do szybkiego rozwoju oferty usługowej i pomogło w utrwaleniu wizerunku firmy jako dostawcy rozwiązań z pogranicza IT i biznesu, a nie tylko infrastruktury. Przed pracą w IBM, nowa dyrektor generalna pełniła funkcje kierownicze w mniejszych firmach. W pierwszych latach XXI w. związała się z holdingiem Optimusa. Była prezesem głośnej spółki Optimus Lockheed Martin. Przedsięwzięcie nowosądeckiej firmy i amerykańskiego koncernu nie zakończyło się sukcesem. Polskie wojsko nie podjęło w owym czasie dużych projektów, na które liczyli wspólnicy i w efekcie spółka zawiesiła działalność. Następnie Anna Sieńko szefowała spółce Xtrade, działającej na rynku transakcji elektronicznych, w której większość udziałów również należało do grupy kapitałowej stworzonej przez Romana Kluskę. Do IBM Polska dołączyła w 2003 r., w tym samym, w którym po kilku latach spędzonych w komputerowych spółkach Siemensa do firmy wrócił Dariusz Fabiszewski.


TOP 200