Czas w sieciach NetWare

Problem synchronizacji czasu w sieciach komputerowych najbardziej doskwiera administratorom dużych systemów.

Problem synchronizacji czasu w sieciach komputerowych najbardziej doskwiera administratorom dużych systemów.

System synchronizacji czasu pozwala ustawić identyczny czas we wszystkich serwerach i komputerach połączonych ze sobą siecią komputerową. Każdemu wydarzeniu w , powinien towarzyszyć znacznik czasu informujący o tym, kiedy się ono wydzrzyło. Okazuje się jednak, że nawet doświadczeni administratorzy systemów informatycznych mają poważne kłopoty z prawidłowym skonfigurowaniem systemu synchronizowania czasu, w eksploatowanych przez siebie sieciach standardu NetWare 4.x.

W forum technicznym NetWire w sieci CompuServe coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące synchronizowania czasu w sieciach komputerowych.

Potrzebna pomoc

Osób, potrzebujących takiej pomocy, jest chyba więcej. Prośby o porady dotyczące synchronizacji czasu pojawiają się ostatnio coraz częściej, zarówno w sieci CompuServe (forum NetWire), jak i na novellowskich stronach sieci Web.

System synchronizacji czasu pozwala administratorowi dokładnie określać, która wersja pliku czy aplikacji jest aktualna. Żle pracujący system synchronizacji czasu może być przyczyną tego, że wiele rutynowych funkcji (jak np. codzienne archiwizowanie systemu plików o określonej godzinie) może być wykonywanych niepoprawnie lub nie można ich wykonać w ogóle. W najgorszych przypadkach źle zsynchronizowane serwery sieci NetWare mogą być przyczyną zawieszenia się całej sieci. Z problemem tym mogą borykać się szczególnie administratorzy zarządzający pracą dużych systemów informatycznych, w których pracuje wiele serwerów. Dotyczyć to może zarówno serwerów pracujących w różnych strefach geograficznych, jak i serwerów lokalnych.

Sprawa synchronizacji czasu jest szczególnie krytyczna w sieciach NetWare 4.x, ponieważ system ten zawiera obiektową bazę danych NDS (NetWare Directory Serviced). NDS zarządza jednocześnie wieloma serwerami systemu NetWare 4.x i do modyfikowania obiektów rezydujących w pamięciach poszczególnych serwerów używa znaczników czasu. Wszystkie serwery muszą więc mieć ustawiony ten sam czas, a ewentualny margines błędu nie może wtedy przekraczać kilku milisekund.

Replikowanie danych

Poszczególne elementy bazy danych NDS mogą rezydować na serwerze lokalnym, ale kopie tych elementów mogą być - i z reguły są - przechowywane na innych, odległych serwerach.

Kiedy lokalna baza danych jest modyfikowana, zmiany te muszą być też dokonywane na odległych serwerach, na których przechowywane są kopie tej bazy. Wszystkie takie zmiany muszą być, oczywiście, dokonywane zgodnie z ustalonym wcześniej planem i w odpowiedniej kolejności.

Najważniejszą rzeczą, jaką powinien zrobić użytkownik, aby uniknąć kłopotów związanych z replikowaniem danych, jest ułożenie dobrego planu replikacji - trzeba się upewnić, ile serwerów pracuje w sieci lokalnej, ile odległych sieci współpracuje z tą siecią, jak sieci odległe są ze sobą połączone i dokładnie sprawdzić, czy czas w serwerach

pracujących w różnych strefach geograficznych jest prawidłowo ustawiony.

Novell udziela użytkownikom sieci NetWare dwóch porad technicznych: Time Synchronization In NetWare 4.x (grudzień 1993) i Time in NetWare Environment (styczeń 1994). Oba pliki są dostępne bezpłatnie w sieci CompuServe pod hasłem NOVLIB lub w sieci Internet na serwerzehttp://netwire.novell.com/servsup/tidhtml/. Użytkownicy mają też do dyspozycji plik TIMESG.TXT (forum Library NetWare 4.x), w którym znajdą listę programów synchronizujących czas w sieciach NetWare, oferowanych przez niezależnych producentów oprogramowania.


TOP 200