Czas na zmiany

Badanie "Banking IT Cost Benchmark" przeprowadzone przez McKinsey & Company opiera się na danych zebranych w roku 2009 (dotyczących roku 2008) z 77 banków, głównie europejskich. Aby umożliwić porównanie pomiędzy różnymi bankami, przyjęto podejście cash flow, tzn. koszty składają się z capital expenditures oraz operating expenditures bez amortyzacji i odpisów, natomiast przychody nie zawierają jednorazowych specjalnych kwot. Dla celów porównawczych banki zostały sklasyfikowane w czterech grupach, w zależności od 2 parametrów: stosunku wszystkich kosztów do przychodów (C/I ratio) oraz udziału kosztów IT do przychodów. Grupy te prezentują się następująco:

• Typ A - banki efektywne, w których obie wartości są niskie; to grupa najbardziej efektywnych (najlepszych) banków. Główne wyzwanie polega na ciągłym poprawianiu efektywności oraz trafnym inwestowaniu w IT.

• Typ B - banki intensywnie zmieniające IT, w których parametr C/I jest niski, ale koszty IT są stosunkowo wysokie. To banki w procesie transformacji IT, gdzie poniesiono już koszty (i prawdopodobnie ciągle jeszcze będą ponoszone), ale widać pozytywne efekty w postaci wzrostu wydajności.

• Typ C - banki o wysokich wydatkach (również na IT), gdzie zarówno C/I, jak i udział kosztów IT jest wysoki. To banki, które albo rozpoczynają proces transformacji (biznesu oraz IT), albo muszą poważnie rozważyć wprowadzenie zmian i programów oszczędnościowych.

• Typ D - banki z tanim IT, gdzie stosunkowo niskie wydatki na IT są przesłonięte wysokimi kosztami ogólnymi. To banki, które muszą rozpatrzyć swoją strukturę kosztów, aby lepiej wykorzystać zasoby IT; istnieje prawdopodobieństwo, że koszty są wysokie z powodu małej automatyzacji, więc wydatki na IT mogą wzrosnąć.

Polskie banki są rozdzielone pomiędzy wszystkie typy. Poza dwoma wyjątkami na ogół prezentują wysokie poziomy kosztów (ogólnych bądź specyficznych IT).

Zobacz również:

  • Jak optymalizować koszty IT w czasach pandemii

TOP 200