Czas na zmiany

Czas na zmiany
• W jaki sposób poprawić wewnętrzną efektywność działań IT? Jednym z głównych sposobów na poprawę efektywności jest lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich (czyli zarządzanie umiejętnościami i podejmowanie decyzji o sposobie ich pozyskania: wewnątrz/na zewnątrz firmy, lokalnie/globalnie, zarządzanie dostawcami, szkolenia i ścieżki kariery, itp.). Drugim jest poprawa efektywności dostarczania usług czy rozwiązań (np. zarządzanie wdrożeniami, głębokie zmiany typu lean, zarządzanie jakością itp.). Trzecim sposobem jest optymalizacja infrastruktury; istotne jest zachowanie spójności rozwiązań, czyli stworzenie i efektywne zarządzanie architekturą rozwiązań IT.

• W jaki sposób zapewnić wykorzystanie zasobów IT tylko do najważniejszych i najbardziej obiecujących przedsięwzięć? Banki muszą rozwijać i uskuteczniać wewnętrzną metodę priorytetyzacji zamówień oraz zarządzania portfelem projektów. Najlepsze z nich stosują metody zbliżone do szacowania jakości i zarządzania portfelem inwestycyjnym i są bezlitosne w zamykaniu projektów, które nie przynoszą odpowiednich efektów w określonym czasie. Nie bez znaczenia jest stworzenie dobrze funkcjonującego modelu partnerskiego biznes - IT.

Zobacz również:

  • Jak optymalizować koszty IT w czasach pandemii

• W jaki sposób poprawić ogólną strukturę kosztów banku? Przełomowe momenty - np. kryzys - mogą być wykorzystane do radykalnej poprawy sposobu działania banku i do nadania określeniu "przewaga konkurencyjna" prawdziwego znaczenia. Banki powinny więc szukać oszczędności (np. lepiej zarządzając zakupami, upraszczając procesy, koncentrując się na efektywności, stosując metody lean w backoffice lub w oddziałach itp.) albo zwiększać przychody (poprzez wprowadzanie nowych produktów, usług, ekspansji skali biznesu itp.).

Konkludując, obecnie polskie banki powinny zwrócić uwagę na efektywne wykorzystanie IT, aby poprawić ogólną rentowność i pozycję na rynku. Nadchodzące lata wymuszą na nich dalsze inwestycje w obszary związane z ryzykiem i raportowaniem, kluczowe więc będzie dobre zbilansowanie wysiłków na rozwój oraz na obowiązkowe i legislacyjne zmiany.

Autor jest partnerem w McKinsey&Company.


TOP 200