Czas na weryfikację skutków outsourcingu

Zdaniem analityków firmy Forrester Research, obecnie wiele firm weryfikuje rzeczywiste skutki wykorzystywania wdrożonych na fali kryzysu usług outsourcingu IT.

500 mln euro

to szacunkowa wartość kontraktów outsourcingowych realizowanych przez dostawców z Europy Wschodniej na rzecz firm z zachodniej części Starego Kontynentu.

Statystycznie, co trzecia firma (30%) zamierza skorzystać z usług outsourcingu IT w zakresie integracji i obsługi systemów biznesowych. Najważniejszym powodem wzrostu popularności usług outsourcingu IT jest chęć ograniczenia kosztów związanych z użytkowaniem rozwiązań informatycznych. Jednak kolejne 26% ankietowanych zamierza zrezygnować z takich usług i realizować je własnymi siłami. Najmniejszą popularnością cieszyć będą się usługi związane z zarządzaniem stacjami roboczymi i rozwiązaniami klasy mainframe. W przeprowadzonym przez analityków firmy Forrester Research badaniu ankietowym wzięli udział szefowie ds. informatyki z ponad 900 firm z Kanady, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Ankietowani menedżerowie wyrażali największe zainteresowanie usługami związanymi z hostingiem systemów informatycznych i managed mobility. Plan wykorzystania takich usług w ciągu kolejnego roku ma odpowiednio 18% i 17% badanych. Jednocześnie niemal połowa ankietowanych (41%) zamierza ograniczyć wydatki związane z konsultingiem oraz posiadanymi już kontraktami IT.


TOP 200